Aalt Dijkhuizen: ‘Agri en food in Nederland is wereldtop’

artikel

Tijdens de coöperatieavonden deelde Aalt Dijkhuizen zijn visie over ondernemerschap in de agrarische sector. Kon je er niet bij zijn? We zetten zijn inspirerende verhaal nog eens kort voor je neer. ‘Laten we vooral trotser en zuiniger zijn op de Nederlandse boer.’

Wie een ander – positief – geluid wil horen over de Nederlandse agrarische sector moet zeker bij Aalt Dijkhuizen zijn. Hij is voormalig bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research en nu voorzitter van de Topsector Agri & Food. Dijkhuizen noemt de uitgangspunten van zijn visie. ‘Ten eerste: boeren is een economische activiteit. Dit wordt beoefend door zelfstandig ondernemers. En: zij moeten hun beloning uit de markt halen, en niet bij de overheid. Zijn de prijzen slecht, ga dan niet mopperen op Den Haag of Brussel, want zij zullen je uiteindelijk niet verder helpen. Dat zal je zelf moeten doen.’

Stevige pijler

Vanuit welke basis kunnen boeren volgens Dijkhuizen positief kijken naar de toekomst? Hij wijst erop dat Nederlandse agrariërs de tweede exporteur ter wereld zijn, en daarmee een stevige pijler vormen onder de Nederlandse economie. ‘Boeren zorgen voor een verdere stijging van onze welvaart, voorzien in de enorme toename van de vraag naar voedsel en de wereldwijde verdubbeling van de vraag naar hoogwaardige eiwitten. In de komende veertig jaar is meer voedsel nodig dan de afgelopen vierduizend jaar en Nederlandse agrariërs leveren daarin een essentiële bijdrage.’

Aalt1

Productiviteit en efficiency

Tegelijkertijd wordt moeder aarde niet groter, aldus Dijkhuizen. ‘En dus moeten we meer doen met minder. Productiviteit en efficiency is key. Overheden moeten alle ruimte bieden aan de beste boeren. En er is nog veel mogelijk op dit gebied. Denk aan precisielandbouw via sensoren, drones en AI. Maar ook genomics en extra aandacht voor de na-oogst via slimme verwerking en opslag spelen een belangrijke rol.’

Uiteraard sluit Dijkhuizen zijn ogen niet voor de bedreigingen voor agrariërs. Die zitten volgens hem vooral in de knellende wet- en regelgeving waarmee zij geconfronteerd worden vanuit Den Haag en Brussel. Verder wijst hij op het in zijn ogen niet-rationele duurzaamheidsbegrip van de samenleving en het gebrek aan groeiambitie bij de sector zelf.

Trots en zuinig

Zijn conclusie is luid en duidelijk: Nederlandse agrariërs behoren tot de wereldtop. ‘Als de wereld zou boeren zoals dat gebeurt in Nederland, zou slechts een kwart van het huidige aantal hectaren, een derde van het huidige aantal koeien en de helft van het huidige aantal kippen en varkens in de wereld nodig zijn om alle monden te voeden. Laten we vooral dus trotser en zuiniger zijn op de Nederlandse boer.’

Coöperatieavonden 2023

Aalt Dijkhuizen sprak op de coöperatieavonden van AB Werkt in december 2023. Leden konden hier ook vragen stellen, in discussie en stemmen over stellingen als: ‘ik zie voldoende perspectief om door te gaan met mijn bedrijf richting 2030’. Verder blikten directeur Jack Janssen en RvC-voorzitter Ankie Wijnen terug en vooruit.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden