AB Werkt in 2023: Goed Bedrijfsresultaat ondanks onzekere markt.

artikel

AB Werkt heeft een goed jaar achter de rug, ondanks de onzekere markt in de huidige dynamische wereld. Directeur Jack Janssen blikte tijdens de coöperatieavonden in december terug en vooruit. Hier lees je een samenvatting. ‘Voor onze leden en AB Werkt is het van belang om wendbaar te blijven, om in te kunnen blijven spelen op alle veranderingen.’

‘Het gaat goed met AB Werkt, ondanks de onzekerheid in de dynamische tijd waarin we leven. Er gebeurt namelijk veel om ons heen en op de bedrijven van onze leden. Denk aan de  politieke onzekerheid, de krappe arbeidsmarkt, de hoge inflatie en de effecten daarvan op de loonontwikkeling, of de overheid die via wet- en regelgeving stuurt op vaste banen. Dat raakt natuurlijk ook AB Werkt, een dienstverlener in flexibele arbeid. Desondanks is het resultaat over 2023 prima, het ligt boven onze doelstelling en daarover zijn we dan ook dik tevreden. Dat resultaat behaalden we ondanks dat onze urenomzet niet steeg, waardoor volumes onder druk stonden. We hadden een ambitieuze lijst aan doelstellingen voor 2023 dan loopt niet alles zoals gehoopt.  Veel is gerealiseerd, maar ons plan voor een 2e park in de Gemeente Peel en Maas is op losse schroeven komen te staan. Het huidige sentiment bij omwonenden van dit soort locaties is voor ons een punt van zorg met het oog op de toekomst.’

Data en digitalisering

‘Daarentegen konden we wel een flink aantal positieve stappen zetten op het gebied van data en digitalisering. Daarvan hebben we veel profijt in de sturing van onze organisatie. We zijn daardoor in staat scherper aan de wind te varen en dit heeft een positieve invloed op ons financieel resultaat. Bovendien helpt het ons om het contact te onderhouden met mensen die via AB Werkt aan de slag zijn geweest. Onze recruiters delen digitaal video’s en overige relevante informatie om internationale medewerkers te laten zien hoe het eraan toegaat in bijvoorbeeld een tomatenkwekerij of hoe de huisvesting eruitziet. We maken ook stappen om op basis van data beter te plannen. Daarmee kunnen we namelijk beter voorspellen wanneer er hoeveel medewerkers nodig zijn bij bepaalde bedrijven en sectoren.’

Vooruitkijken en plannen

‘Een goede planning is sowieso ontzettend  belangrijk in deze krappe arbeidsmarkt. Als een opdrachtgever op donderdag nog belt dat deze op maandag een aantal extra medewerkers nodig heeft, is dat nauwelijks nog te regelen. Maar door samen in een vroeg stadium de dialoog aan te gaan, vooruit te kijken en te plannen, kunnen we dit vaak wel invullen. En voor de zaken die niet te plannen zijn, zoals ziekte of een bedrijfsongeval, hebben we onze bedrijfsverzorgers klaarstaan. En ook daar kunnen we nog samen stappen zetten. Een gebroken been of een blinde darm is niet te plannen door onze leden. Maar voor hulp bij een geplande operatie zoals een nieuwe heup of knie dient het gemeengoed te worden dat leden ons vanaf het begin van het proces meenemen. Dan kunnen wij het best en het meest efficiënt de hulp inplannen en verlenen. Ook moeten wij met onze leden indringender het gesprek aangaan om onze bedrijfsverzorgers tussen de ziektehulp door ook samen uitdagend werk te blijven bieden, Want het is ook voor onze leden van belang om de goede bedrijfsverzorgers aan AB Werkt te blijven binden.’

Poolse en Roemeense krachten

‘Om goede medewerkers te vinden, hebben we ons recruitment verder geprofessionaliseerd. Daarnaast maken we volop gebruik van onze marketing en communicatie voor een goede naamsbekendheid en merkbeleving richting de arbeidsmarkt. Omdat we zien dat het volume Nederlandse arbeidskrachten daalt, zetten we stevig in op internationale medewerkers. Via internationale recruiters richten we ons met name op Poolse en Roemeense arbeidskrachten. We proberen ook mensen langer aan ons te binden die via ons aan de slag zijn geweest, tevreden zijn. Bijvoorbeeld door het seizoenswerk te verlengen of contact te houden en hen weer terug te vragen. Door het opzetten van een pool kunnen we zoveel mogelijk continuïteit bieden.’

Opkomst AI en robotisering

‘Ik zie zeker niet snel een einde komen aan deze dynamische tijd. Voor agrarische bedrijven zullen ook de komende jaren onzeker blijven. Dat wordt verder versterkt door de verdere opkomst van artificiële intelligentie (AI) en robotisering. Voor zowel onze leden als AB Werkt zelf is het daarom van belang om wendbaar te blijven, om zo in te kunnen blijven spelen op alle veranderingen.’

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden