AB Werkt boekt positief resultaat in turbulent jaar

nieuws

De agrarische coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland behaalde in het turbulente jaar 2021 een goed resultaat. Dat is mede het gevolg van een eerder ingezette kostenreductie en betere sturing van de organisatie. Daardoor ziet de organisatie ook het komende jaar met vertrouwen tegemoet. Al zijn er risico’s – zoals de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en de gevolgen van de aangekondigde stikstofmaatregelen.

Het jaar 2021 startte en eindigde met corona en alle bijbehorende maatregelen en economische gevolgen. Dat leidde bij AB Werkt onder meer tot een hoger ziekteverzuim, hogere kosten door quarantainemaatregelen en meer werkdruk bij medewerkers. Hier stond de compensatie vanuit de NOW-regeling tegenover. Het gedeelte van de NOW-subsidie waarop AB Werkt wel recht heeft maar dat hoger ligt dan de gemaakte kosten, betaalt het bedrijf volgens het moreel appél terug aan de overheid.

Krappe arbeidsmarkt

In 2021 ontstond een flinke krapte op de arbeidsmarkt, die ook in 2022 voortduurt. AB Werkt kreeg te maken met veel aanvragen voor medewerkers waarvoor soms moeilijk adequate invulling gevonden kon worden. De inzet van internationale medewerkers vormt een belangrijke troef op de huidige krappe arbeidsmarkt. Inmiddels bestaat 70 procent van het uitzenddeel van AB Werkt uit internationale medewerkers.

Vertrouwen en zorgen

AB Werkt is een gezonde organisatie die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Er wordt hard gewerkt om ook in de komende jaren de vraag naar arbeid bij opdrachtgevers te kunnen vervullen. Daarvoor is onder andere een strategisch plan voor de komende jaren opgezet. Maar er zijn ook zorgen. De stikstofcrisis, oorlog in Oekraïne en de expanderende energiekosten in combinatie met een schaarste aan grondstoffen kunnen leiden tot problemen bij (agrarische) ondernemers. Met name voor energie-intensieve sectoren – maar ook voor varkens- en pluimveehouders via hogere voerprijzen – is het de vraag of de opbrengstprijs de kostprijs kan volgen. AB Werkt volgt deze ontwikkelingen op de voet en steunt aangesloten agrarische ondernemers waar het kan.

Dialoog over meerwaarde coöperatie

In 2021 startte AB Werkt met de coöperatiestrategie. Via participatie en ledendialoog wordt hierin de toekomstige meerwaarde van de coöperatie onderzocht. Zo blijft AB Werkt zich continu vernieuwen en verbeteren om leden en opdrachtgevers ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

 

Meer lezen over de resultaten en ervaringen van AB Werkt in 2021?

Lees het jaarverslag 

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden