Schrijf je in bij AB!

Werving en selectie

In nauw overleg met u, verzorgt AB Werkt de werving en selectie van de medewerker. Wij stellen samen met u een profiel op dat als basis dient om de juiste kandidaat te zoeken.

AB Werkt heeft gespecialiseerde recruiters in dienst die alle ins en outs van de arbeidsmarkt kennen en een relevant netwerk hebben. Zo beschikken wij over een ruim bestand van geschikte kandidaten waaruit we vaak al een eerste selectie kunnen maken. Zit hier niet de juiste kandidaat bij, dan zetten wij diverse wervingsinstrumenten in, zowel online als offline.

Wij voeren de eerste selectiegesprekken en maken vervolgens  een shortlist van kandidaten die in onze ogen het meest geschikt zijn voor de functie. Samen met u voeren wij dan vervolggesprekken met deze kandidaten waarna u een keuze kunt maken. Het kan zijn dat een persoonlijkheidstest wenselijk is. Dit bespreken wij dan met u. Meer informatie over deze testen vindt u onder het kopje ‘Testen van uw toekomstige medewerker’.

U heeft een aantal opties om uw medewerker in dienst te nemen. Dit is afhankelijk van uw wensen en de afspraken die we hierover met u maken.

Testen van uw toekomstige medewerker

Soms is het wenselijk om een medewerker op een objectieve manier te toetsen aan de specifieke kenmerken van een functie. AB Werkt kan een aantal instrumenten inzetten om persoonlijkheid en vaardigheden van de kandidaat in kaart te brengen.

Ook is er een test om op een snelle manier inzage te krijgen hoe een potentiële medewerker omgaat met stressvolle situaties in de werkomgeving.

De uitkomsten leveren waardevolle informatie op in de selectieprocedure. Ook daarna helpt het de leidinggevende om de medewerker op een passende manier aan te sturen tijdens het werk.