Krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt: we kunnen niet zonder arbeidsmigranten

artikel

Nederland heeft een krappe arbeidsmarkt. In sommige sectoren is het tekort aan arbeidskrachten fors en ondertussen gaat de vergrijzing door. In 2018 onderzocht SEO Economisch Onderzoek in opdracht van uitzendbrancheorganisatie ABU tekorten op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat vooral in de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek, groothandel, voedingsindustrie en metaalindustrie extra mensen nodig zijn. Mensen die voor een deel van buiten de landsgrenzen moeten komen.

Bijna de helft van de 272.000 migranten die in 2019 naar ons land verhuisden, was afkomstig uit Europa en daarvan kwam 85 procent uit een EU-land. De meesten mensen die zich hier (tijdelijk) vestigden, kwamen uit Polen. Ook relatief veel Bulgaren en Roemenen trokken in 2019 naar Nederland. AB Werkt heeft een groot netwerk in Polen, Bulgarije en Roemenië. Onze bemiddelaars zijn er voortdurend op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers voor vacatures in Nederland.

Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel

AB Werkt zorgt voor goed personeel, of het nu om grote of kleine groepen gaat, om een korte of een lange periode. Eenmaal in Nederland laten we die internationale medewerkers niet aan hun lot over. We zorgen voor prima huisvesting en professionele begeleiding. Onze bemiddelaars in Polen, Bulgarije en Roemenië kennen onze organisatie en onze opdrachtgevers. Zij weten welke kwaliteiten nodig zijn voor het soort werk dat gedaan moet worden. Met andere woorden, onze bemiddelaars weten precies wie bij ons en onze opdrachtgevers past: aanpakkers met een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit.

Goede voorbereiding

Samen met de bemiddelaars zorgen we ervoor dat de medewerker goed voorbereid naar Nederland komt. De internationale werknemer krijgt alle informatie over AB Werkt, over het bedrijf waar hij/zij gaat werken, maar ook algemene informatie over werken en leven in Nederland.

De medewerkers worden in Nederland gekoppeld aan een contactpersoon en een personeelsbeheerder. De contactpersoon zorgt voor de eerste begeleiding vanaf het buitenland. Hij/zij beantwoordt alle vragen, helpt bij praktische zaken en zorgt voor een thuisgevoel. Zodra een internationale werknemer voor ons aan de slag gaat, neemt de personeelsbeheerder het over als het gaat om werkgerelateerde vragen.

Huisvesting met kwaliteitskeurmerk

AB Werkt vindt het erg belangrijk dat de internationale medewerkers een goede (t)huissituatie hebben. Als een medewerker geen huisvesting heeft, zorgen wij dat hij/zij op een goede plek onderdak krijgt. We maken gebruik van (middel)grote locaties die aan hoge eisen voldoen: het is er netjes en comfortabel en de kwaliteit is hoog. Al onze huisvestingslocaties zijn SNF-gecertificeerd. Dit is een keurmerk dat staat voor degelijke huisvesting.

Geen vergunning nodig

Mensen uit Polen, Roemenië en Bulgarije kunnen zonder werkvergunning naar Nederland komen om te werken. Die drie landen maken immers deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER).

Medewerkers van buiten de EER en Zwitserland

Mensen van buiten de EER en Zwitserland moeten een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (een GVVA) aanvragen als zij langer dan drie maanden naar Nederland komen om te werken. Gaat het om een periode korter dan drie maanden (voor bijvoorbeeld seizoenswerk) dan is een tewerkstellingsvergunning voldoende.

 • Medewerkers vragen zelf een verblijfsvergunning aan bij de IND
 • Opdrachtgevers vragen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aan bij IND
 • Opdrachtgevers vragen een tewerkstellingsvergunning aan bij het UWV

Het werken met mensen buiten de EER en Zwitserland zonder vergunning kan grote financiële consequenties hebben in de vorm van boetes voor werkgevers, inleners en uitleners.

Om een vergunning te krijgen voor personeel van buiten de EER en Zwitserland gelden strikte voorwaarden. Als werkgever mag u alleen iemand van buiten de EER en Zwitserland laten werken als:

 • U hebt geprobeerd om personeel te vinden in Nederland of binnen de EER, maar u geen geschikte kandidaat kan vinden in een van de EER-landen.
 • Uw vacature minimaal vijf weken open staat. Voor vacatures die moeilijk in te vullen zijn, is de periode minimaal drie maanden. Het UWV beoordeelt of er sprake is van een moeilijk in te vullen vacature.

Denk internationaal!

Kunt u wat extra man- of vrouwkracht gebruiken en lukt niet om in Nederland de juiste mensen te vinden? Denk dan eens aan het inhuren van internationale medewerkers via AB Werkt. Wij bieden gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Voor ons maakt het niet uit waar iemand vandaan komt of op welk (taal)niveau iemand begint. Wij bieden doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen aan iedereen die vooruit wil en zich inzet. En daar plukt u als werkgever de vruchten van.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden