Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest zawsze zgodnie z CAO.  CAO jest skrótem od holenderskiej nazwy „collectieve arbeidsovereenkomst”. CAO jest plikiem uzgodnień poczynionych między pracodawcami (ich przedstawicielami) a pracownikami (ich przedstawicielami) z określonej branży lub sektora.  W CAO wymienione są też stawki wynagrodzeń.  CAO stanowi uzupełnienie do indywidualnej umowy o pracę, którą zawiera określony pracodawca z zatrudnianym przez niego pracownikiem.

Rejestracja przepracowanych godzin

Co tydzień wypełnij wykaz przepracowanych godzin i podaj, ile godzin przepracowałeś w danym tygodniu.  W załączniku znaleźć można wyraźną instrukcję, jak należy wypełnić taki wykaz drukowanymi literami!.  Wykaz powinien zostać podpisany przez przełożonego zakladu pracy, w którym pracujesz.

Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla pracownika, drugi dla pracodawcy a trzeci należy wysłać do siedziby biura AB Werkt w Roermond. Najchętniej otrzymamy te formularze przez internet/e-mail. Zeskanuj lub zrób wyraźne zdjęcie smartfonem i wyśij je mailem na adres: salarisadministratie@ab-werkt.nl .Zadbaj o to, aby wszystko było czytelne, bo inaczej nie będziemy mogli przetworzyć danych. Nie zapomnij wpisać swojego numeru personalnego, to zapewni, że żadne nazwisko nie zostanie błędnie odczytane.

Jeśli nie dysponujesz swoim adresem mailowym, możesz wyslac godziny pocztą.

Adres:
AB Werkt Salarisadministratie
Antwoordnummer 10084
6040 XT Roermond

Na kopertę nie trzeba naklejać znaczka.

Nowe wykazy przepracowanych godzin oraz koperty można otrzymać u pracownika Hospitality lub w jednym z biur AB Werkt.

Zasadniczo wynagrodzenie przelewane jest w piątki na podane przez pracownika konto.

Uwaga:
– Może się zdarzyć, że będziesz pracował dla rożnych pracodawców z różnych branż. Będą Cię wtedy obowiązywały różne CAO, a to oznacze, że Twoje wynagdrodzenie może być zróżnicowane. Jeśli masz mniej niż 22 lata, wtedy obowiązują Cię stawki dla młodzieży. Ale także i tutaj mogą występować różnice.

Twoje wynagrodzenie

 1. Ustalane na podstawie CAO obowiązującego dla danego sektora
 2. Rezerwacje na poczet urlopu
 3. Dodatek wakacyjny
 4. Zasiłek chorobowy
 5. Dodatek do kosztów zakwaterowania

Pytania w sprawie wypłaty

Twoje wynagrodzenie brutto nie jest równe wynagrodzeniu netto, które co tydzień zostaje przelane na Twoje konto. Poza podatkami zostają od niego odjęte inne potrącenia, jak np. z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów zakwaterowania. Jednocześnie zostają odłożone do późniejszych wypłat kwoty z tytułu chociażby dodatków urlopowych i wakacyjnych. Twoja wypłata może się różnić od wypłat Twoich kolegów. Na jej wielkość mają wpływ cao danej branży, do której należy Twój pracodawca oraz Twój wiek. AB Werkt dba o to, aby Twoje wynagrodzenie zostało poprawnie naliczone. Specyfikacja wypłaty jest co prawda w jęz. holenderskim, ale pod rubryką ‘Formularze i załączniki’ na stronie głównej znajdziesz dokument z tłumaczeniem.

W przypadku pytań i niejasności związanych z wypłatą, należy się zgłosić do pracownika Hospitality lub do zarządcy personelu. Pod rubrykami ‘Kordynatorzy Hospitality’ i ‘Zarządca personelu zagranicznego’ na stronie głównej znajdziesz ich dane kontaktowe.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden