Choroba

Ubezpieczenie zdrowotne

W Holandii wszyscy mieszkańcy muszą się obowiązkowo ubezpieczyć od kosztów leczenia. Naszym pracownikom zakładamy polisę w ubezpieczalni.  Naszą ubezpieczalnią jest Holland Zorg. Więcej informacji znajdziesz w załącznikach. Składkę ubezpieczeniową odlicza się od wynagrodzenia co tydzień.

Zasady postępowania w przypadku choroby

W przypadku choroby należy natychmiast zgłosić ten fakt u pracownika Hospitality albo zadzwonić pod numer alarmowy.  (Uwaga:  zgłoszenie choroby SMS-em jest niewystarczające!) Należy poinformować o tym, co pracownikowi dolega oraz przekazać informacje o spodziewanym okresie choroby. Jeśli pracownik podczas choroby chce przebywać pod innym adresem, to powinien to uprzednio uzgodnić z pracownikiem Hospitality.

Jeśli pracownik zachoruje podczas wykonywania pracy, to natychmiast należy zgłosić ten fakt u przełożonego i skontaktować się  z pracownikiem Hospitality i/lub telefonem alarmowym (czynnym po godzinach pracy biura).

Jeśli pracownik chce skorzystać z porady lekarskiej, to w normalnej sytuacji pracownik Hospitality towarzyszy pracownikowi podczas wizyty u lekarza.

Kontrole przeprowadzane przez Służbę Nadzoru Pracy (Arbodienst)

Zgłoszenie choroby automatycznie przekazywane jest do służby nadzoru pracy Arbodienst.  Instytucja ta wspiera pracodawców przy tworzeniu i realizowaniu odpowiednich warunków pracy oraz polityki dotyczącej absencji  w pracy. Podczas choroby pracownik może zostać skontrolowany przez kontrolera z Arbodienst.  Może on odwiedzić pracownika w domu, skontaktować się z nim telefonicznie lub wysłać pocztą list, na który pracownik musi zareagować. Dyspozycyjność w celu przeprowadzenia kontroli oznacza:  dobrze funkcjonujący dzwonek u drzwi, włączony telefon, możliwość otrzymywania poczty.  Pracownik jest sam odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi kontrolerowi.  Pracownik ustala też terminy następnych kontroli.  Jeśli pracownik nie jest w stanie dotrzymać terminu, to zawsze zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w organie nadzoru pracy Arbodienst.  Jeśli pracownik odmawia współpracy, to może zostać pozbawiony wypłaty zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy

W trakcie choroby masz prawo do zasiłku chorobowego. Kto wypłaca Ci ten zasiłek uzależnione jest od rodzaju kontraktu. Od drugiego dnia choroby płacimy Ci 91% Twojego średniego wynagrodzenia.  Możemy to zrobić tylko, kiedy zgłosisz swoją chorobę pracownikowi Hospitality zgodnie z procedurą. Pracownikowi NIE PRZYSŁUGUJE zasiłek chorobowy, jeśli nie zgłosił on choroby w AB Werkt.

Po powrocie do zdrowia

Po powrocie do zdrowia bezzwłocznie należy zgłosić ten fakt u pracownika zarządzania personelem zagranicznym.  Zadba on o to, żeby pracownika uwzględniono przy planowaniu pracy oraz by dokonano odpowiednich zgłoszeń w różnych instytucjach.

Zachorowałeś?

 1. Zadzwoń natychmiast do pracownika Hospitality a po godzinach pracy (pomiędzy godziną 17:00 a 8:00) na telefon alarmowy AB Werkt (nie wysyłaj smsów!)
 2. Określ miejsce pobytu w czasie choroby i kiedy wrócisz do pracy
 3. Do lekarza albo szpitala? Pracownik Hospitality Ci pomoże!
 4. Bądź dostępny w trakcie choroby!
 5. Od 2 dnia choroby – zasiłek 91% średnich dochodów w zależności od kontraktu

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden