Schrijf je in bij AB!

Uitzenden

AB Werkt zorgt voor de werving en selectie. De medewerker gaat vervolgens op uitzendbasis bij u aan de slag. U maakt zelf afspraken wat betreft het werk en de werktijden, AB Werkt is echter de formele werkgever. Het hele administratieve proces, inclusief de juridische verplichtingen waar u als werkgever aan moet voldoen, vallen dan onder onze verantwoordelijkheid. Wij stellen het contract op, verzorgen de salarisadministratie en de bijbehorende facturering. Ook het ziekterisico en ziekteverzuimbegeleiding is onze verantwoordelijkheid.

U kunt uitzendkrachten aannemen voor productiematige werkzaamheden, korte klussen, seizoenswerk of bij bezettingsproblemen, maar ook voor een langdurige periode is het inzetten van uitzendkrachten uitermate geschikt. Ook starten vakkrachten regelmatig op uitzendbasis.

AB Werkt is lid van de ABU, Algemene Bond van Uitzendorganisaties. Daarmee weet u dat het goed geregeld is.

Fasen-systeem

Wat betreft het toepassen van de cao zijn er twee mogelijkheden: de ABU cao of de cao zoals deze voor uw sector geldt, de cao van de inlener. Na 26 weken passen wij de cao van de inlener toe.

De ABU cao kent de fasen A, B en C. Fase A duurt maximaal 78 gewerkte weken. Gedurende deze periode geldt maximale flexibiliteit ten aanzien van het aantal te werken uren en is de medewerker per dag opzegbaar.

Fase B duurt maximaal 48 maanden (208 weken). In deze periode kunnen er maximaal zes contracten, met een vast urenpatroon per week, voor bepaalde tijd worden aangegaan. Daarna wordt in fase C een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 

Is de medewerker bij u aan het werk, dan houden wij regelmatig contact met zowel u als de uitzendkracht om de voortgang te monitoren en te begeleiden.

Flexpool
AB Werkt krijgt regelmatig opdrachten voor korte, productiematige opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan inpakken, schoonmaken, opruimen etc. Hiervoor hebben we een flexpool van zowel Nederlandse als Poolse medewerkers opgericht die ad hoc kunnen worden ingezet. Deze medewerkers worden geselecteerd op hun aanpakkersmentaliteit en motivatie.