Payrolling

U verzorgt zelf de werving en selectie van uw medewerkers. Ook het persoonlijke werkgeverschap, zoals het begeleiden en beoordelen van uw medewerkers, verzorgt u zelf. Uw medewerker is officieel bij AB Werkt in dienst. AB Werkt wordt dus juridisch werkgever van uw werknemer. Wij verzorgen het hele administratieve proces, inclusief de juridische verplichtingen. Wij stellen de contracten op, verzorgen de salarisadministratie en bijbehorende facturering. Het ziekterisico en de bijbehorende ziekteverzuimbegeleiding volgens de Wet Poortwachter is onze zorg.

Of het nu om één of meerdere medewerkers gaat, u behoudt maximale flexibiliteit. AB Werkt past de ABU cao of de inlener-cao toe.