Schrijf je in bij AB!

Payrolling

Met AB Werkt Payroll besteedt u het juridisch werkgeverschap uit. Dit is payrolling overeenkomstig de Wet Arbeidsmarkt in Balans (wab). In dit geval verzorgt de inlener (u als opdrachtgever) de allocatie van de medewerker.

AB Werkt biedt payroll-dienstverlening alleen aan voor bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao's Open Teelten en Glastuinbouw.

Wij nemen met payrolling alle verantwoordelijkheden op het gebied van contracten en salarisadministratie van u over. U betaalt uw medewerkers alleen de gewerkte uren; tijdens vakantie of ziekte van uw tijdelijke medewerker heeft u ook geen kosten. Bovendien zorgt een volledig geautomatiseerd systeem van AB Werkt Payroll voor een minimum aan administratieve handelingen. Dat gedeelte nemen wij achter de schermen graag van u over. Met andere woorden: met AB Werkt Payroll heeft u uw handen vrij om te doen waar u goed in bent: ondernemen. Een gerust gevoel!

AB Werkt Payroll: actief achter de schermen

Payroll gaat verder dan het verlonen van medewerkers. Wij nemen de medewerker bij ons op de loonlijst. Of het nu gaat om scholieren of studenten, Nederlandse of buitenlandse krachten, parttimers of fulltimers; Payroll is in alle gevallen binnen bovengenoemde cao's een uitkomst. U betaalt altijd alleen de gewerkte uren. AB Werkt Payroll neemt het volledige werkgeversrisico van u over. We zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en bieden dus maximale garantie op het gebied van naleving van de cao en afdracht van sociale premies.


Meer informatie? Klik hier om door te gaan naar AB Werkt Payroll