Tarieven reductieregeling

Een coöperatie is niet zomaar een ondernemingsvorm als een BV of een NV. De kracht van de coöperatie zit in het gemeenschappelijk belang en zorg voor elkaar. Ook bij AB Werkt is het coöperatieve gedachtegoed nog steeds duidelijk aanwezig. De reductieregeling is hiervan het meest tastbare voorbeeld. Samenwerken. Werkt.

Wat is de reductieregeling?

Leden van de coöperatie die gebruik maken van de reductieregeling hebben tegen gereduceerd tarief recht op vervangende arbeid als zij zelf niet in staat zijn om te werken door ziekte of een ongeval.

Deelnemers aan de Reductieregeling betalen jaarlijks een bijdrage. Op deze pagina vindt u een totaaloverzicht van de tarieven.

Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van het gewenste ziektetarief, de hoeveelheid arbeid die je denkt nodig te hebben als je uitvalt en het risico dat je wilt afdekken.

Onze accountmanagers geven indien gewenst een persoonlijk advies over het aantal gewenste uren en het risico.

Tarieven 2024:

Tarieven reductieregeling 2024

Voorrijkosten per keer

  • bij gezond tarief € 26,00
  • bij gereduceerd tarief (ziektevervanging) € 19,50

Tariefstelling 2e jaar

  • uurtarief: € 43,50
  • voorrijkosten zijn € 26,00, bij deelname aan reductieregeling  is dit slechts € 19,50

Voor o.a. zondagen en overuren gelden andere tarieven. Vraag je accountmanager naar de voorwaarden. 1 jaar = 52 weken; 2 jaar = 104 weken.

Basiscontributie: € 100,- persoonsgebonden lidmaatschap voor agrarisch ondernemers.

* P-deelnemer: € 100,- persoonsgebonden lidmaatschap voor personeelslid werkzaam bij een agrarisch ondernemer.

** Bedrijfslidmaatschap: € 650,- bedrijfsgebonden lidmaatschap: het bedrijf heeft recht op vervanging van een medewerker mits de namen van de deelnemers bekend zijn bij de coöperatie.

Gezondheidsverklaring

Voordat u kunt toetreden tot de reductieregeling dient een gezondheidsverklaring van de Coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland U.A. ingevuld te worden ingevuld. Deze wordt vervolgens door een onafhankelijk arts beoordeeld.

Aanmelden voor de reductieregeling

Wil je je aanmelden voor de reductieregeling, download dan hier het inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kun je mailen naar ledenadministratie@ab-werkt.nl.