Schrijf je in bij AB!

Protocol geschillenprocedure

Heeft u als lid een klacht over de dienstverlening van AB Werkt, dan kunt u daarvoor terecht bij uw accountmanager of de planning. Wordt dit niet naar uw tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de directie van AB Werkt. Mocht u er dan nóg niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in het protocol Geschillenprocedure.

AB Werkt protocol geschillenprocedure: klik hier.

Wilt u een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie? Klik hier.