Schrijf je in bij AB!

HAER - Voor sterk advies

HAER is de HR-adviesdienst van AB Werkt. Bent u als ondernemer actief in het mkb of heeft u een agrarisch bedrijf? Dan helpt HAER u op het gebied van personeel en organisatie.

Professioneel en praktisch HR-beleid

Vanwege drukke werkzaamheden komt uw HR-beleid misschien niet helemaal – of helemaal niet – van de grond. Wat ook mogelijk is: u voert al een HR-beleid, maar dat verdient verdere stroomlijning. Samen met HAER komt u tot een professionele en praktische aanpak, waardoor uw HR-beleid – los van het papier – ook daadwerkelijk toepasbaar is in de praktijk.

Wat kan HAER nog meer voor me doen?
U kunt bij HAER terecht als u een vraagstuk heeft over arbeidswet- en regelgeving, verzuimbeleid en functiewaardering. Ook is zij u graag van dienst als het gaat om re-integratie, performancemanagement, bemiddeling van arbeidsconflicten en de (technische) inrichting van uw personele organisatie. HAER adviseert over uw personeelsbeleid en staat u met raad en daad terzijde om uw lange termijn doelstellingen te realiseren. Ook staat zij voor u klaar als u een overkoepelend strategisch vraagstuk heeft.

Een ondernemer onderneemt
HAER is een betrouwbare en deskundige sparringpartner en levert sterke adviezen die zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. Door samen te werken met HAER heeft u een hoop zorgen minder en kunt u doen wat u het liefste doet: ondernemen.

Geen gepuzzel meer

Vindt u het moeilijk om alle puzzelstukken binnen uw bedrijf in elkaar te passen? HAER heeft die puzzel al voor u in elkaar gezet op basis van vier diensten. Hieronder zetten we deze voor u op een rij.


HAER geeft antwoord

’Wat is de actuele stand van zaken op het gebied van arbeidsweten regelgeving? En wat heeft dat voor gevolgen voor mijn bedrijf?’ ’Hoe zit het met de toepassing van de cao? Of met de opbouw van vakantiedagen tijdens langdurige ziekte?’ ’Is 5 mei een officiële feestdag?’ Wát u ook wilt weten: HAER zorgt voor een antwoord. Bovendien helpt zij u bij de vertaling van complexe regels naar een correcte toepasbaarheid in de praktijk.

HAER adviseert en begeleidt

’De communicatie met mijn medewerkers verloopt niet naar wens.’ ’We hebben geen vaste overlegmomenten.’ ’Onze personeelsdossiers zijn niet op orde.’ ’Een van mijn medewerkers is ziek of functioneert niet zoals het zou moeten.’ ’Het wordt tijd dat we een begin maken met professionele functionerings- en beoordelingsgesprekken.’ In al deze gevallen adviseert en begeleidt HAER u om tot een sterke oplossing te komen.

HAER verankert

’Ik heb als leidinggevende te veel druk op mijn schouders. Daarom wil ik meer kennis, taken en verantwoordelijkheden neerleggen bij mijn medewerkers.’ Om dit te bereiken, ondersteunt HAER u met coachings- en trainingstrajecten voor leidinggevenden. Ook voorziet zij in een kritische analyse van uw huidige personeelsbeleid en dragen we verbetervoorstellen aan. Vervolgens zorgt HAER ervoor dat deze voorstellen structureel worden verankerd binnen uw bedrijfsvoering.

HAER wijst de weg

’Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf en medewerkers over vijf of tien jaar nog even vitaal, sterk en flexibel zijn als nu het geval is?’ HAER wijst de weg door samen met u de toekomstvisie van uw bedrijf helder in kaart te brengen en vervolgens te activeren. Ook bepaalt u samen uw organisatiestrategie en wordt er op basis van een hernieuwde organisatiestructuur bekeken wat dit betekent voor uw (individuele) medewerkers.

Ondernemen zoals u dat wilt

Het werk dat HAER voor en met u verricht, is maatwerk. Omdat u wilt ondernemen op de manier die het beste bij u past, wordt de dienstverlening volledig op uw wensen afgestemd. Hier volgt een aantal praktijkvoorbeelden die aangeven hoe HAER steeds weer met een oplossing komt die nooit standaard is, maar altijd toegespitst op uw situatie.

‘’Zieke medewerkers kosten ons bedrijf veel geld. Door hernieuwde aandacht voor de verzuimaanpak waren we in staat deze kosten te beperken.’’

‘’We hebben onze bedrijfsstructuur vastgelegd in een uitgebreid organogram. Dit creëert rust en duidelijkheid binnen ons bedrijf.’’

‘’Onze medewerkers schuiven aan bij sollicitatiegesprekken omdat zij weten wat er nodig is om het werk goed uit te voeren. Dit is een aanwinst.’’

Meer weten over HAER? Klik dan hier.