Schrijf je in bij AB!

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De RvC bestaat uit vijf leden en twee externe deskundigen.

Ankie Wijnen - voorzitter Fons Kersten Ginel van Weering Jos de Theije Nicole Eggermont Peter van Zantvoort Wilbert Mans