Schrijf je in bij AB!

'AB Werkt luistert écht naar ons'

De ledenraad vormt een belangrijke schakel tussen de leden en de directie van AB Werkt. De leden van de ledenraad houden het bestuur scherp en dragen nieuwe ideeën aan. Zij weten immers het beste wat er speelt bij hun achterban. Een van de ledenraadsleden is Wendy Kamp-Davelaar.


Wendy Kamp-Davelaar is boerin van een melkveebedrijf in Raamsdonk met 125 koeien. Ze zit al bijna vier jaar in de ledenraad. 'Zo houd ik een oogje in het zeil bij AB Werkt', zegt ze daar zelf over. 'Het belang van de leden is mijn uitgangspunt. Met andere ledenraadsleden bespreek ik regelmatig zaken waarvan we denken dat ze beter, gemakkelijker of logischer kunnen. Denk bijvoorbeeld aan wachttijd en vervanging bij ziekte, de ontwikkeling van medewerkers van AB en het aantal uren dat deze AB'ers werken. Zulke thema's komen ter sprake tijdens de ledenraadsbijeenkomsten.'

Flink gediscussieerd

Dit jaar gingen veel gesprekken over de fusie tussen AB Werkt en AB Brabant. 'Het voormalige AB Brabant nam ons goed mee in het hele proces. We kregen de gelegenheid om vragen te stellen en onze mening te geven. Daarvan hebben we natuurlijk optimaal gebruik gemaakt. Ook is er aandacht besteed aan de cultuur binnen de beide AB's: passen we wel bij elkaar?'

Een punt van discussie was de ziekte-reductieregeling. 'De twee AB's hadden daarvoor elk een ander systeem. Een aantal ledenraadsleden van AB Werkt Zuid-Nederland heeft samen met enkele directieleden een voorstel voor een nieuwe regeling uitgewerkt. Met de voltallige ledenraad, de directie en de Raad van Commissarissen hebben we gediscussieerd over het voorstel, waarbij wij uiteraard voor het belang van de leden opkwamen. Zo'n fusie moet natuurlijk niet alleen positief uitpakken voor de organisatie: ook de agrariër moet erop vooruitgaan. Uiteindelijk is er een voorstel uitgekomen waarin we ons allemaal goed kunnen vinden.'

Oog voor elkaar

Als lid van de ledenraad heb je dus best wel wat invloed, vindt Wendy. 'We kunnen natuurlijk niet op de stoel gaan zitten van de Raad van Commissarissen of de directie, maar AB Werkt luistert wel echt naar ons. Dat de organisatie serieus werk maakt van haar ledenbeleid en ledenzeggenschap, vind ik belangrijk.' 'Als werkgever probeer ik zelf ook goed te luisteren naar mijn medewerkers. Via AB Werkt hebben we op ons melkveebedrijf drie medewerkers in dienst, alle drie voor een dag in de week. Als een medewerker 's ochtends komt, drinken we eerst samen een kop koffie en nemen we de dag door. Natuurlijk houd ik waar mogelijk rekening met de wensen van de medewerkers. De een is beter met machines, de ander met het vee. Ze hebben alledrie unieke talenten en die benut ik zo goed mogelijk.'

Betrokken AB'ers

'We zijn heel tevreden met de hulp van onze medewerkers. Eén van hen vierde zelfs onlangs zijn twintigjarig jubileum bij ons. De passie die ik voel voor het melkveebedrijf, ervaar ik ook bij hem en de andere AB'ers. Die toewijding is heel belangrijk. Als je als agrariër ziek wordt, dan ben je niet geholpen met geld. Wat je dan nodig hebt, zijn betrokken werkers die vakbekwame hulp bieden. Met AB Werkt hebben we dat vangnet.'