Schrijf je in bij AB!

Coöperatie AB Werkt

AB Werkt is een agrarische coöperatie. Dit betekent dat het belang van de leden voorop staat en het maken van winst geen primair doel is. We kijken vooral naar de belangen van onze klanten, leden én medewerkers.

Iedere ondernemer kan klant worden van AB Werkt en gebruik maken van onze diensten. Het lidmaatschap van de coöperatie is echter alleen voorbehouden aan ondernemers uit de primair agrarische sector. Zij kunnen dan gebruik maken van de Reductieregeling waarbij men zich tegen een relatief laag bedrag kan verzekeren van professionele hulp bij ziekte en ongeval. 

Er is een Ledenraad ingesteld die als belangrijke schakel fungeert tussen de ruim 4200 leden en het bedrijf. Het zijn leden die kunnen luisteren, willen meedenken en meepraten over zaken rondom arbeid. 

Klik hier voor het bedrijfsreglement van de coöperatie AB Werkt.  

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht.

AB Werkt op Twitter