Schrijf je in bij AB!

Ziekteverzuim voorkomen

Wat kunt u als werkgever doen om ziekteverzuim te voorkomen

De Nederlandse economie groeit, de werkgelegenheid neemt toe. En het ziekteverzuim verandert mee. Onderzoek wijst uit dat in tijden van economische groei het ziekteverzuim met minimaal 0,25% stijgt. Wat kunt u als werkgever doen om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf positief te beïnvloeden en niet mee te gaan in deze trend van groeiend ziekteverzuim?

€ 73.000 per jaar

In de sectoren waar AB Werkt actief is - zoals industrie, food, agro en groen -  kost een zieke medewerker gemiddeld 250 euro per dag. In algemene zin wordt gerekend met een kostenpost van € 200-400. In dat bedrag zit niet alleen de loonkosten die doorbetaald dienen te worden maar ook kosten voor vervanging, verlies aan productie en extra begeleiding. Bij een bedrijf van 20 medewerkers met een jaarlijks verzuimpercentage van 4% is deze kostenpost € 73.000. Een fors bedrag. Dan praten we nog niet over de financiële consequenties van langdurige ziekte voor uw bedrijf.

Werkgever verantwoordelijk voor zieke medewerker

De overheid is vanaf begin deze eeuw steeds meer verantwoordelijkheid en regie over de zieke medewerker bij de werkgever gaan neerleggen. O.a. door de Wet verbetering poortwachter, waarin de verantwoordelijkheid voor werknemer en werkgever over re-integratie beschreven wordt. Op zo kort mogelijke termijn weer aan het werk, is het adagium. In 2013 volgde de Modernisering Ziektewet, waarbij de werkgever ook voor een flexibele medewerker verantwoordelijk is bij langdurige ziekte. Die verantwoordelijkheid, dus ook in financieel opzicht, kan oplopen tot wel 12 jaar. Overigens, als u een uitzendbureau inschakelt, dan zijn de gevolgen niet voor u maar voor de uitzender.

Wat kunt u als werkgever doen? 

Nu denkt u: ‘als een medewerker ziek is, kan ik daar toch niets aan doen?’ Dat is niet helemaal waar. Als werkgever kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van een zieke medewerker.

Dat begint er mee om het ziekteverzuim in kaart te brengen. Zet eens op een rij wanneer de medewerker ziek is. Is hier een patroon in te herkennen? Dat kan aanleiding zijn om daar eens met de medewerker over te praten. Vaak komt dan naar boven wat er echt aan de hand is. Samen kunt u dan bekijken hoe dit probleem aan te pakken.

In sommige gevallen is de oorzaak fysiek, maar in meer dan de helft van de gevallen is de oorzaak mentaal van aard.  De vereniging van Nederlandse bedrijfsartsen vermoedt dat dit percentage zelfs op 70 tot 80 procent ligt. Een alarmerend cijfer. Feitelijk is de balans tussen de mentale en fysieke belasting zoek, waardoor de medewerker niet meer goed kan functioneren.

Die oorzaken kunnen thuis of op het werk liggen. Door oog en oor te hebben voor de problemen waar uw medewerker mee worstelt, kunt u als werkgever helpen. Samen kunt u kijken naar mogelijke oplossingen waardoor uw medewerker zich weer in staat voelt om te werken. Door het bieden van ondersteuning of coaching, aanpassing van werktijden, het bieden van aanvullend verlof of werkzaamheden anders inrichten bijvoorbeeld. Zo kunt u als goed werkgever helpen. Immers, niemand wil graag ziek thuis zitten.

Goed en duurzaam werkgeverschap

Door de verdergaande vergrijzing wordt het steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden. Extra belangrijk dus om aandacht te hebben voor wat er speelt en hier iets aan proberen te doen. Daarbij is het ook belangrijk te werken aan duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Op de korte maar zeker ook voor de langere termijn. Moet de medewerker fysiek belastend werk doen? Breng dan in kaart hoe u er voor kunt zorgen dat dit ook voor de oudere medewerker nog mogelijk is. Kan de werkplek aangepast worden of kunt u hem of haar inzetten op ander werk? En wat is daar voor nodig? Door hier tijdig op in te spelen, komt u niet voor onnodige verrassingen te staan. En torenhoge kosten. Maak het bespreekbaar. Dat kan in een zogenaamd inzetbaarheidsgesprek waarbij u samen bekijkt wat er speelt. Hierdoor betrekt u uw mensen zodat u samen goede oplossingen vindt.

En daar wordt iedereen beter van.