Schrijf je in bij AB!

Internationale dag van de veiligheid op het werk

28 april, is uitgeroepen tot de internationale dag van de veiligheid op het werk en daarmee bedoeld om iedereen een veilige en gezonde werkplek te kunnen bieden. Een goed streven, want lang niet voor iedereen zijn de werkcondities zo veilig en gezond.

Het thema voor 2017 is “join in building a culture of prevention ons OSH” ofwel laten we allemaal een duurzame cultuur bouwen waarin we focussen op veiligheid op de werkvloer.

Veiligheid essentieel

De agrarische sector is, na de bouwsector, de bedrijfstak waar de meeste ongevallen gebeuren.  Het bewustzijn van de gevaren, die soms in een klein hoekje zitten, is dan ook één van de speerpunten binnen het veiligheidsbeleid van AB Werkt.

Duidelijke instructies, bewustwording van de mensen op de werkplek en veilige werkkleding zijn belangrijke bouwstenen in deze bewustwording.

Veilig werken heb je zelf in de hand

Binnen de agrarische sector vinden jaarlijks enkele duizenden ongevallen plaats met lichamelijk letsel. Met verzuim, voor kortere of langere periode, als gevolg.  Ongevallen waar men dan aan moet denken zijn snijden aan scherpe voorwerpen, beklemming of het vallen van grote hoogte en ongelukkig contact met dieren.

Vaak zijn deze ongevallen het gevolg van onachtzaamheid en het ontbreken van juiste voorzieningen en duidelijke afspraken.

Ook in andere bedrijfstakken zijn dit vaak de redenen voor ongevallen.

Veiligheid is natuurlijk alle dagen belangrijk, vandaag 28 april staan we er even extra bij stil, op deze : “Internationale dag van de veiligheid op het werk”.

Veiligheid vanaf de start

Deze bewustwording begint bij  AB Werkt al vanaf de start. Zodra iemand bij AB Werkt aan de slag gaat worden de laatste regels en veiligheidsnormen doorgenomen.

Er zijn kwaliteits- en veiligheidshandboeken opgesteld waarin per branche de verschillende zaken met betrekking tot veiligheid worden besproken en de werknemer deze op nogmaals door kan nemen. Bovendien wordt vanaf dag één gezorgd voor de juiste kleding, schoeisel etc. Alles wat nodig is om de werknemer zo veilig mogelijk te laten werken en bewustzijn te creëren. 

Samen veilig! 

Kijk maar eens mee bij AB Werkt "op de werkvloer" en laat de expert vertellen. 

Veiligheid op het werk

Bekijk deze video op YouTube