Schrijf je in bij AB!

Hoe fit is de AB-er?

Een AB'er voelt zich fit!
Maar heeft wel nog wat stappen te zetten

Vorig jaar hebben we naar ons personeel toe regelmatig aandacht gevraagd: hoe zorg je ervoor dat je op een fitte manier je pensioen haalt? We schreven erover in Tref, het magazine voor onze medewerkers. We postten regelmatig berichten op social media en praatten erover tijdens onze persoonlijke contacten. Ook organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten. Allemaal met het doel om bewustwording te creëren. Bovendien konden de medewerkers deelnemen aan een vitaliteitsscan. Velen hebben dat gedaan.

89% scoorde groen

Laten we maar meteen beginnen met de conclusie van de vitaliteitsscan: ze zijn goed bezig met zijn allen. 89% van de deelnemers scoorde groen. Dat staat voor een goed tot uitstekend werkvermogen. 9% scoorde oranje. Dan hebben we het over een matig werkvermogen. 2% zat in het rood, wat een ronduit slecht werkvermogen betekent. De deelnemers met een oranje en rood resultaat zijn benaderd om persoonlijk met hen te bekijken waar verbetering mogelijk is.

Werkvermogen

Het werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn werk uit te voeren. Dit hebben we gemeten op basis van vragen over zelfstandigheid, afwisseling, werkdruk, fysieke belasting en productiviteit. Al deze zaken houden verband met elkaar. Zij bepalen samen het werkvermogen.

Werkbeleving

Daarnaast is de werkbeleving onderzocht. Dit is een goede indicatie voor het risico op een burn-out. De bijbehorende vragen richtten zich op emotionele, cognitieve en fysieke uitputting. Cognitieve uitputting houdt verband met informatieverwerking. In hoeverre loopt je hoofd over van informatie? Dit wordt ook wel ICT-stress genoemd. Ook is gevraagd in hoeverre je als medewerker cynisch bent. Hoe cynischer, hoe sterker dat wijst op overbelasting. Het blijkt dat vooral onze kantoormedewerkers in verhouding lager scoren op het onderdeel werkbeleving. Ruim 25% van hen scoorde oranje. Dit houdt in dat ze een hoge werkdruk ervaren. De kans op een burn-out neemt dan aanzienlijk toe.

Levensstijl

Naast werk is levensstijl een belangrijke graadmeter voor gezondheid. Op dit gebied doet de AB-er het niet slecht, al is er nog ruimte voor verbetering. De jongeren drinken wat veel, in de oudste groep zitten relatief meer rokers. Daarnaast bewegen met name de ouderen wat te weinig. Vooral de groep bedrijfsverzorgers zou meer groenten en fruit kunnen eten. Bovendien zou deze groep – samen met de gedetacheerden – meer aan beweging mogen doen. Dat klinkt misschien verrassend als men zich bedenkt dat bedrijfsverzorgers flinke fysieke inspanningen leveren. Maar het is voor een goede gezondheid ook belangrijk dat je ontspannen in beweging bent. Na het werk wandelen met je partner of fietsen met je kinderen zijn daar voorbeelden van.

Body Mass Index

Tot slot zijn de deelnemers aan de vitaliteitsscan gevraagd naar hun Body Mass Index of BMI. Die wordt berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met je lengte, gewicht en leeftijd. En met het feit of je een man of vrouw bent. De gemiddelde BMI voor AB'ers zou 25 moeten zijn. Met 25,3 scoren we daar net boven.

Wat doet AB nog meer voor zijn medewerkers op dit gebied?

We vinden het als werkgever belangrijk dat onze mensen zo gezond mogelijk kunnen functioneren. Daar willen we graag onze bijdrage aan leveren. Dat doen we onder andere via de eerdergenoemde voorlichtingsbijeenkomsten en door extra trainingen en cursussen aan te bieden. Dat doen we ook door onze opdrachtgevers – u dus - voor te lichten. U kunt er mede voor zorgen dat er sprake is van een goede werkplek en goede werkomstandigheden. Verder kijken we tijdens de beoordelingsgesprekken samen waar nog winst valt te behalen op gezondheidsgebied.

Wat kunt u doen?

De medewerker is natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor een gezonde levensstijl. Een goede balans vinden tussen werk en privé bijvoorbeeld. U kunt er – samen met ons – voor zorgen dat de medewerker voldoende uitdagingen heeft en de mogelijkheden biedt om zich voortdurend te blijven ontwikkelen.

Daarnaast is een gezonde levensstijl voor ons allemaal belangrijk.

• Eet voldoende groenten, fruit en vis
• Beperk het eten van zout, verzadigde vetten en suikers
• Val af, als je te zwaar bent
• Stop met roken
• Drink niet te veel alcohol
• Beweeg meer

Wie gezond leeft, heeft minder kans op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. En dus meer kans om in fitte toestand het pensioen te halen en ook daarna nog uitgebreid van het leven kunt genieten. En dat is een wijze les die voor ons állemaal geldt.

AB Werkt op Twitter
AB Werkt op Facebook