Schrijf je in bij AB!

GEEN kopie van het ID-bewijs van uitzendkracht

U bent als inlener verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de uitzendkracht te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. U mag echter geen kopie maken en bewaren! In plaats van het bewaren van een kopie van het ID-bewijs volstaat het om van de uitzendkracht de volgende persoonsgegevens in uw administratie op te slaan:

• naam;
• geboortedatum;
• adres en woonplaatsgegevens;
• BSN;
• nationaliteit;
• soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
• een specificatie van de gewerkte uren;
• de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning of VAR;
• naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het uitlenende bureau.

Wat betekent dit voor u?

  1. U mag GEEN kopie meer ontvangen en/of bewaren van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht(en) van het uitzendbureau die bij u aan de slag gaat;
  2. U mag WEL van het uitzendbureau de persoonsgegevens van de uitzendkracht(en) ontvangen die bij u aan de slag gaat;
  3. U bent ZELF verantwoordelijk voor:
    • de controle van het identiteitsbewijs
    • opslaan van de persoonsgegevens in uw administratie van de uitzendkracht(en) die bij u aan de slag gaat.

LET OP: U controleert zelf of de persoonsgegevens die u zijn toegestuurd door het uitzendbureau overeenkomen met de gegevens die vermeld staan op het originele ID-bewijs van de uitzendkracht. Ook controleert u zelf het ID op echtheidskenmerken en geldigheid. Dit laatste in het kader van de wet Identificatieplicht werkgever. Overigens is een rijbewijs geen geldig identiteitsbewijs omdat u hiermee niet de nationaliteit kunt controleren.