Schrijf je in bij AB!

De arbeidsmarkt: stijgende vraag naar medewerkers

Het Centraal Planbureau verwacht ook voor 2017 een stabiele economische groei van 2,1%. Naar verwachting groeit de werkgelegenheid met 138 duizend banen, waarvan 50 duizend banen in de uitzendsector. Er ontstaan ook meer banen in de detailhandel, delen van de zorgsector, groothandel, specialistische en zakelijke diensten, horeca en bouwnijverheid. In het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening krimpt het aantal banen.
De groei van de werkgelegenheid zit vooral bij flexibele banen zoals tijdelijke contracten, uitzendkrachten en ZZP'ers. Vooral bij kleinere bedrijven neemt het gebruik van tijdelijke contracten toe, maar ook grotere bedrijven zetten meer mensen met een tijdelijk contract in.

Het aantal vacatures neemt snel toe
Het aantal vacatures groeit sneller dan verwacht. Naar verwachting zijn er in 2017 circa 965 duizend vacatures. Deze toename ontstaat grotendeels door meer baanwisselingen van werknemers, maar ook door de groeiende productie en vervanging van werknemers die met pensioen gaan of om een andere reden stoppen met werken. De vacaturegroei biedt voor werklozen kansen op een baan, zeker in de sectoren waar de vacaturegraad oploopt en veel moeilijk vervulbare vacatures zijn. Dit is vooral hoog in de sector informatie en communicatie en loopt op in de industrie en bouw. Het zijn vooral vacatures voor ICT- en technische functies die moeilijk vervulbaar zijn.

Het arbeidsaanbod stijgt, werkloosheid neemt af
In 2017 groeit de beroepsbevolking, het arbeidsaanbod, naar ruim 9 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar. De arbeidsparticipatie neemt licht toe doordat meer mensen (langer) blijven werken en er meer mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. De verwachting is dat het aantal lopende WW-uitkeringen afneemt van 412 duizend eind 2016 naar 369 duizend eind 2017.

In de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling is in 2017 de grootste banengroei: 50.000. In 2016 was de banengroei daar ook het grootst: 55.000 banen. Daarmee is deze sector goed voor ruim 40% van de totale banengroei voor werknemers. Bedrijven zijn bij economisch herstel meestal eerst nog terughoudend in het aannemen van eigen personeel en zetten daarom uitzendkrachten in. In het bijzonder de landbouw, industrie en bouwnijverheid maken veel gebruik van uitzendkrachten.

Meer spanning op de arbeidsmarkt
Het aantal werklozen per vacature geeft een indicatie van de spanning op de arbeidsmarkt. De spanning neemt toe naarmate er minder werklozen per openstaande vacature zijn. De arbeidsmarkt wordt dan krapper. Zeeland was vorig jaar koploper in Nederland. Deze provincie telde 0.9 werklozen per openstaande vacature. Feitelijk zijn het aantal werklozen en aantal vacatures is in evenwicht. In Noord-Brabant was deze verhouding vorig jaar 3.4; in Limburg 2.3.

Wat betekent dit voor u?
De spanning op de arbeidsmarkt zal in 2017 alleen nog maar oplopen. Dit betekent dat het lastiger wordt om goede mensen te vinden. En zeker om die mensen te vinden die over de juiste capaciteiten en ervaring beschikken. Dit betekent dat er veel meer moeite moet worden gedaan om de vacature ingevuld te krijgen. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken wat nodig is. Wat is een harde eis, wat zijn goede alternatieven? Is het mogelijk om mensen te trainen? Daarbij komt het aan op goed werkgeverschap en het binden en boeien van de medewerkers. 

 

Bron: CBS