Schrijf je in bij AB!

OR-verkiezingen 2018

Meer over de verkiezingen

Met de fusie tussen AB Werkt en AB Brabant, gaat het een en ander veranderen in de samenstelling van de OR.

Aantal leden en samenstelling

Het aantal leden in de OR is een afspiegeling van het personeel van AB Werkt. Hieronder valt alle kantoorpersoneel (Holding), bedrijfsverzorgers, de medewerkers die op detacheringsbasis werken en de uitzendkrachten Fase C. Om te zorgen dat alle groepen op gelijke wijze vertegenwoordigd zijn, wordt er niet alleen een onderverdeling gemaakt naar BV’s, maar ook naar regio. Na overleg met externe deskundigen en de directie van AB Werkt, is voor een bepaalde verdeling gekozen.

Op dit moment ziet het personeelsbestand er als volgt uit:

Dat komt neer op 569 medewerkers. Er is besloten dat de OR uit 11 leden zal bestaan.

Er is gekozen voor een mix van bestendiging en vernieuwing om te zorgen dat er continuïteit blijft binnen de OR.

Verdeling van OR-zetels

Op basis van bovenstaande, is voor de volgende verdeling gekozen:

Onderdeel

Aantal zetels

Vacatures

Holding

3


3

Bedrijfsverzorging regio Zeeland & West-Brabant (Corop gebieden 31-32-33)

1


1

Bedrijfsverzorging regio Midden-Brabant & Oost-Brabant (Corop gebieden 34-35-36)

1


1

Bedrijfsverzorging regio Limburg (Corop gebieden 37-38-39)

1


1

Detachering regio Zeeland & West Brabant (Corop gebieden 31-32-33)

1


1

Detachering regio Midden-Brabant & Oost-Brabant (Corop gebieden 34-35-36)

1


1

Detachering regio Limburg (Corop gebieden 37-38-39)

1


1

Uitzendkrachten Fase C

2


2

 

Om te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke spreiding in de regio’s van kandidaten van Bedrijfsverzorging en Detachering kun je alleen stemmen op de kandidaat uit jouw corop gebied (een aantal aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie). Klik hier voor een overzicht, zodat je kunt zien onder welk gebied je valt.

Tijdsplanning

Deel deze pagina: