Schrijf je in bij AB!

Tussentijdse OR-verkiezing 2020

Meer over de verkiezingen

Binnen de OR werken we met een rooster van aftreden waarbij de helft van de OR-leden om de twee jaar aftreedt. Omdat er per januari 2021 enkele leden van de huidige OR tussentijds aftreden, zullen er in december 2020 tussentijdse verkiezingen plaatsvinden. We nodigen je hierbij uit om je kandidaat te stellen. Omdat een goede organisatie niet zonder OR kan.  

Aantal leden en samenstelling

Het aantal leden in de OR is een afspiegeling van het personeel van AB Werkt. Hieronder valt alle kantoorpersoneel (Holding), bedrijfsverzorgers, de medewerkers die op detacheringsbasis werken en de uitzendkrachten Fase C. Om te zorgen dat alle groepen op gelijke wijze vertegenwoordigd zijn, wordt het aantal OR leden gerelateerd aan het aantal medewerkers in een BV. 

Op het moment van de zetelverdeling zag het personeelsbestand er als volgt uit:

Dat kwam neer op 595 medewerkers; de OR bestaat uit 11 leden.

Verdeling van OR-zetels

Op basis van bovenstaande, is destijds voor de volgende verdeling gekozen:

Onderdeel

Aantal zetels

Aantal vacatures

Holding

4

1

Bedrijfsverzorging 

2

1

Detachering

3

0

Uitzendkrachten Fase C

2

0

 
Tijdsplanning