Schrijf je in bij AB!

OR-verkiezingen 2019

Meer over de verkiezingen

Binnen de OR werken we met een rooster van aftreden waarbij de helft van de OR-leden om de twee jaar aftreedt. Per januari 2020 treed de helft van de huidige OR dan ook af, waardoor er in december 2019 verkiezingen plaatsvinden. We nodigen je hierbij uit om je kandidaat te stellen. Omdat een goede organisatie niet zonder OR kan.  

Aantal leden en samenstelling

Het aantal leden in de OR is een afspiegeling van het personeel van AB Werkt. Hieronder valt alle kantoorpersoneel (Holding), bedrijfsverzorgers, de medewerkers die op detacheringsbasis werken en de uitzendkrachten Fase C. Om te zorgen dat alle groepen op gelijke wijze vertegenwoordigd zijn, wordt het aantal OR leden gerelateerd aan het aantal medewerkers in een BV. 

Op dit moment ziet het personeelsbestand er als volgt uit:

Dat komt neer op 595 medewerkers; de OR bestaat uit 11 leden.

Omdat er wordt gewerkt met een rooster van aftreden zijn er momenteel 5 leden die aftreden, waarvan er zich 2 herkiesbaar stellen.

Verdeling van OR-zetels

Op basis van bovenstaande, is voor de volgende verdeling gekozen:

Onderdeel

Aantal zetels

Aantal vacatures

Holding

4 3

Bedrijfsverzorging 

2 3

Detachering

3 3

Uitzendkrachten Fase C

2 2

 
Tijdsplanning