Schrijf je in bij AB!

De Ondernemingsraad

Wat doet een OR?

Een OR behartigt de belangen van het voltallige AB Werkt personeel. De OR–leden overleggen namens het personeel over alle zaken die van belang zijn voor het personeel. Zo waken zij onder meer over goede arbeidsomstandigheden en zorgen dat de arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Datzelfde geldt voor de werk- en rusttijden. Ook let de OR erop dat medewerkers gelijk behandeld en beloond worden.

De OR van AB Werkt vergadert een keer per kwartaal met de directie. Dan komen de resultaten en ontwikkelingen van AB Werkt ter sprake. De OR brengt zelf ook onderwerpen ter tafel. Voorbeelden uit het verleden zijn: statutenwijzigingen van onze coöperatie, monitoring van het ziekteverzuim en de invoering van het functiewaarderingssysteem. Dat maakt lid zijn van de OR tot een verantwoordelijke functie.

Directeur Jack Janssen onderschrijft de functie van OR: ‘Elk Nederlands bedrijf met meer dan vijftig werknemers is wettelijk verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Maar wat veel belangrijker is: de OR bindt ons intern, zodat we naar buiten toe nog krachtiger kunnen opereren binnen de markten waarop we actief zijn. En daar profiteert iedereen van.' 

Onderstaand een overzicht van de leden van OR. Voor vragen kan men bellen of per mail contact opnemen: or@ab-werkt.nl

De OR ziet er als volgt uit: 

Onderdeel

Naam

Telefoonnummer

Bedrijfsverzorging Oost-Brabant

Jos Denen (voorzitter)

06 - 18 632 899

Bedrijfsverzorging Oost-Brabant

Martin Hulsink (vice-voorzitter)

06 - 52 690 057

Kantoor

Kirsten Smeets (secretaris) 06 - 51 624 162

Kantoor

Josh Hermans (vice-secretaris)

06 - 22 380 732

Kantoor

Arjen de Wit

06 - 46 401 271

Bedrijfsverzorging West-Brabant

Corné Schoenmakers

06 - 28 453 505

Kantoor

Dorota Pawelec

06 - 51 534 239

Bedrijfsverzorging Limburg

Harry ten Haaf

06 - 13 476 237

Bedrijfsverzorging Limburg

Jos Roberts

06 - 10 762 686

Bedrijfsverzorging Zeeland

Marnix Zandijk

06 - 22 391 624

Kantoor

Nicole van Hoof

06 – 28 551 265

AB Werkt op Facebook