Schrijf je in bij AB!

De Ondernemingsraad

Wat doet een OR?

Een OR behartigt de belangen van het voltallige AB Werkt personeel. De OR–leden overleggen namens het personeel over alle zaken die van belang zijn voor het personeel. Zo waken zij onder meer over goede arbeidsomstandigheden en zorgen dat de arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Datzelfde geldt voor de werk- en rusttijden. Ook let de OR erop dat medewerkers gelijk behandeld en beloond worden.

De OR van AB Werkt vergadert een keer per kwartaal met de directie. Dan komen de resultaten en ontwikkelingen van AB Werkt ter sprake. De OR brengt zelf ook onderwerpen ter tafel. Voorbeelden uit het verleden zijn: statutenwijzigingen van onze coöperatie, monitoring van het ziekteverzuim en de invoering van het functiewaarderingssysteem. Dat maakt lid zijn van de OR tot een verantwoordelijke functie.

Directeur Jack Janssen onderschrijft de functie van OR: ‘Elk Nederlands bedrijf met meer dan vijftig werknemers is wettelijk verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Maar wat veel belangrijker is: de OR bindt ons intern, zodat we naar buiten toe nog krachtiger kunnen opereren binnen de markten waarop we actief zijn. En daar profiteert iedereen van.' 

Onderstaand een overzicht van de leden van OR. Voor vragen kan men bellen of per mail contact opnemen: or@ab-werkt.nl

De OR ziet er als volgt uit: 

Jos Denen (voorzitter)<br/>Bedrijfsverzorging Oost-Brabant<br/>M: 06-18632899 Martijn Hulsink (vice-voorzitter)<br/>Bedrijfsverzorging Oost-Brabant<br/>M: 06-52690057 Kirsten Smeets (secretaris)<br/>Kantoor<br/>M: 06-51624162 Josh Hermans (vice-secretaris)<br/>Kantoor<br/>M: 06-22380732 Arjen de Wit<br/>Kantoor<br/>M: 06-46401271 Corné Schoenmakers<br/>Bedrijfsverzorging West-Brabant<br/>M: 06-28453505 Dorota Pawelec<br/>Kantoor<br/>M: 06-51534239 Harry ten Haaf<br/>Bedrijfsverzorging Limburg<br/>M: 06-13476237 Jos Roberts<br/>Bedrijfsverzorging Limburg<br/>M: 06-10762686 Marnix Zandijk<br/>Bedrijfsverzorging Zeeland<br/>M: 06-22391624 Nicole van Hoof<br/>Kantoor<br/>M: 06-28551265

AB Werkt op Facebook