Schrijf je in bij AB!

Actueel

15 juni 2018

Kennis delen om veiligheidsbewustzijn te vergroten

De arbeidsomstandigheden en veiligheid op varkens- en pluimveebedrijven mogen al enige tijd rekenen op extra aandacht van de Inspectie SZW. 

De arbeidsomstandigheden en veiligheid op varkens- en pluimveebedrijven mogen al enige tijd rekenen op extra aandacht van de Inspectie SZW. Ondernemers die hun zaken onvoldoende op orde hebben, kunnen fikse boetes verwachten. AB Werkt denkt graag met haar klanten én medewerkers mee om voor iedereen een veilige werkomgeving te creëren. In Kerkeböske te Helden organiseerden Anke van Helmond, Esther Timmermans (beide accountmanager Varkens & Pluimvee) en Caroline Hermans (Kwaliteitsfunctionaris) daarom een speciale bijeenkomst rondom het thema ‘Veiligheid op de werkvloer’.  

Ondernemer of medewerker, veiligheid gaat ons allemaal aan. En hoewel de gevolgen van onveilig werken op conto komen van de opdrachtgever, vindt AB Werkt dat veiligheid altijd de medeverantwoordelijkheid van medewerkers is. Anke: “Hoewel een medewerker niet zo snel een boete zal krijgen, kan het niet dragen van de voorgeschreven gehoorbescherming heel vervelend uitpakken. Om maar een voorbeeld te noemen. Je moet je voortdurend bewust zijn van de risico’s die je tijdens je werk loopt. Het is de plicht van AB Werkt om die risico’s in kaart te brengen en aan een medewerker door te geven, voordat hij of zij bij een bedrijf aan de slag gaat.”  

Risico’s inventariseren

Tijdens de bijeenkomst werd uitvoerig gesproken over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E is een beproefd middel om risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken om deze risico’s in de hand te houden. Anke: “Tijdens de avond bleek dat nog niet iedereen even goed op de hoogte is van de RI&E. Het kost even tijd om een RI&E in te vullen, maar de ervaring is dat je op basis van een RI&E relatief eenvoudig een risico kunt beperken. Ieder bedrijf is verplicht om een RI&E invullen. In de meeste gevallen moet de RI&E ook getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.” 

PBM’s: theorie vs. praktijk

Vaak ligt op papier vast wanneer je welk persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet gebruiken. Maar in de praktijk is het dragen ervan voor een medewerker niet altijd even praktisch. Hoe gaat iedereen daarmee om? Anke: “Er kwam een interessante discussie op gang. Enerzijds is het dragen van PBM’s belangrijk om de veiligheid van mensen te waarborgen. Anderzijds worden ze door het dragen ervan vaak belemmerd in hun werk. Ook hierbij geldt weer dat je je goed bewust moet zijn van de risico’s die je persoonlijk loopt als je een PBM niet draagt.” 

Van elkaar leren

AB Werkt gaat als organisatie bewust met veiligheid om en deelt haar kennis waar mogelijk met haar klanten. “Maar wij blijven onszelf op dit gebied ook nog steeds ontwikkelen”, zegt Anke. “De bijeenkomst gaf ons en alle aanwezigen de mogelijkheid om van elkaar te leren. Ook na onze presentatie werd er nog volop doorgepraat over dit thema. Goed om te zien dat we mensen aan het denken hebben gezet. Dat was ook precies de opzet van deze avond. We zijn tevreden over de opkomst van deze eerste bijeenkomst. En blij met de positieve en kritische reacties die we van verschillende mensen hebben ontvangen.” 

Vragen over veiligheid?

Veiligheid is nooit ‘af’. En veiligheid blijft op meerdere vlakken van essentieel belang voor bedrijfsvoering. Onze accountmanagers blijven hun kennis op dit gebied dan ook graag delen. Andersom staan wij altijd open voor de inbreng van onze medewerkers en klanten. Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Anke van Helmond (tel. 06-15335277) of Esther Timmermans (tel. 06-53113617).

 

AB Werkt op Twitter