Schrijf je in bij AB!

Nieuws

1 juni 2018

Zet een streep door discriminatie

Uit recent onderzoek is gebleken dat in Nederland verschillende belemmeringen worden ondervonden bij het vinden van werk.

Uit recent onderzoek is gebleken dat in Nederland verschillende belemmeringen worden ondervonden bij het vinden van werk. Discriminatie bij werving en selectie door uitzendbureaus is één van die belemmeringen. Dit is wettelijk verboden en het kan zelfs strafbaar zijn om sollicitanten en medewerkers anders te behandelen.

AB Werkt vindt het onacceptabel als mensen verschillend worden behandeld en zet zich (al jaren) in voor gelijke kansen voor iedereen.

Het anti discriminatie statement van AB Werkt

  • Wij selecteren kandidaten op basis van hun vaardigheden, talenten en ervaring.
  • Wij beoordelen onze kandidaten niet op basis van hun leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, ras of huidskleur, nationaliteit of afkomst, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, geloof, soort contract of arbeidsduur.
  • We gaan het gesprek aan met opdrachtgevers die discrimineren en zorgen daarmee voor bewustwording. 
  • AB Werkt zegt nee tegen discriminatie, ja voor diversiteit.

Iedereen gelijke kansen

Wij zien kansen en voordelen in een divers personeelsbestand. Dit zorgt namelijk voor meerwaarde, creativiteit, inspiratie en uiteindelijk leidt dit tot een positieve bijdrage aan onze organisatie!