Schrijf je in bij AB!

Actueel

1 mei 2018

Veiligheid voor alles

Onlangs werd een rapport gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ongevallen op de werkvloer. 

Onlangs werd een rapport gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ongevallen op de werkvloer. Afgelopen jaar zijn 70 mensen gestorven als gevolg van een bedrijfsongeval. Een stijging van 14% ten opzichte van het jaar ervoor. Een schrikbarend aantal. De sectoren waar met name ongevallen plaatsvinden zijn bouw, industrie, handel en afvalbeheer.


Ook bij AB Werkt zien we een stijging van het aantal bedrijfsongevallen. 'Gelukkig niet met een fatale afloop', aldus Daniëlle Royakkers, HR-manager bij AB Werkt. 'Afgelopen jaar registreerden we 60 bedrijfsongevallen. Op het totaal aantal medewerkers dat voor ons werkt, valt dit nog heel erg mee. Maar wij vinden elk ongeval er één te veel. Veel letsel werd veroorzaakt door vallen of struikelen of men had zich gesneden of gestoten. Dit kwam dan door een onveilige plek of houding. Vaak is ook het verkeerd gebruik van gereedschap de oorzaak.' In de meeste gevallen waren de slachtoffers mannen ouder dan 40 jaar.

Uit het rapport van het ministerie blijkt dat de slachtoffers vaker uitzendkrachten zijn. 'Een kwetsbare groep,' aldus Daniëlle. 'Wij doen er alles aan om te zorgen dat onze mensen zich bewust zijn van de veiligheidsrisico's. Door het geven van instructies bijvoorbeeld. Daarnaast zijn we afhankelijk van de opdrachtgevers die er voor moeten zorgen dat ook tijdelijke medewerkers vooraf goed geïnstrueerd worden. Wij hameren daar ook op bij onze klanten. Zo controleren we ook steekproefsgewijs hoe veilig de werkvloer is bij onze klant.'

Ook eigen verantwoordelijkheid

Ook de medewerker zelf heeft een verantwoordelijkheid, vindt Royakkers. 'De instructies moeten van tevoren goed worden doorgelezen. Dat is heel belangrijk. Is het hen niet duidelijk, dan kunnen ze bij vragen terecht bij hun leidinggevende. Van de medewerker wordt daarnaast verwacht zelf ook kritisch te zijn: 'Als ik deze taak op deze manier uitvoer, is dat dan wel veilig?' Bij onveilige situaties vragen we hen het ons te laten weten.'

AB Werkt heeft een preventiemedewerker in dienst die als één van de taken heeft om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. 'Het begint met bewustwording', aldus Daniëlle. 'Een taak voor alle partijen. Daar werken we hard aan.'

 

AB Werkt op Twitter