Schrijf je in bij AB!

Actueel

13 april 2018

Inspectie SZW varkenshouderij

Met ingang van april gaat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) varkensbedrijven inspecteren op arbeidsomstandigheden. De inspecties zijn bedoeld om bij te dragen aan veiliger en gezonder werken in deze sector.

INSPECTIE SZW BEZOEKT VARKENSHOUDERS

13 APRIL 2018 Met ingang van april gaat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) varkensbedrijven inspecteren op arbeidsomstandigheden. De inspecties zijn bedoeld om bij te dragen aan veiliger en gezonder werken in deze sector.

Oók voor ondernemers zonder personeel

Arbowet is óók van toepassing op ondernemers zonder personeel. Dat betekent dat ook varkenshouders maatregelen moeten nemen om onveilige situaties op de werkvloer te voorkomen of te verbeteren voor veiligheid en gezondheid van zichzelf en meewerkende, gezinsleden, inhuurkrachten en vervoerders die op het erf komen.

De inspecteurs zullen onder meer letten op stalklimaat:

  • stof, endotoxine, ammoniak, (gezondheidsrisico’s)
  • elektrische installaties in verband met brandgevaar
  • inrichting van de werkplek
  • periodieke keuringen
  • de inrichting van het erf

De inspecteurs zullen ook voorlichting geven en bespreken met de varkenshouder of hij de risico’s duidelijk in beeld heeft. Denk aan opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).Als de inspecteurs onvolkomenheden constateren, kunnen zij waarschuwen, eisen stellen of sancties opleggen, waaronder het voor een bepaalde datum de tekortkomingen oplossen. In situaties waar acuut gevaar dreigt, kan de Inspectie het werk stilleggen. De inspecteurs zijn uit op verbeteren van de omstandigheden voor de varkenshouder.

De Inspectie SZW verspreidt vanaf medio maart een online magazine  over gezond en veilig werken in de varkenshouderij. 

Varkenshouders kunnen zich voorbereiden op de inspecties door de website van Stigas (www.stigas.nl) te raadplegen en varkenshouders kunnen aan de slag met de nieuwe (RI&E). 

AB Werkt op Twitter