Schrijf je in bij AB!

Actueel

10 maart 2017

AB Werkt partner HAS Hogeschool Venlo

AB Werkt kennispartner van de HAS Hogeschool Venlo. Het delen van kennis is de belangrijkste drijfveer voor dit partnership.

Kennis in de agrofoodsector opdoen

De HAS Hogeschool in Venlo werkt samen met ruim zeventig partnerbedrijven. Deze bedrijven, die allemaal afkomstig zijn uit de agrofoodsector, beiden studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Dit gebeurt door middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Op deze manier wil de HAS Hogeschool haar onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en de behoeften die in de praktijk leven.

AB Werkt deelt kennis

Vanuit het coöperatieve gedachtengoed van AB Werkt is het delen van kennis een belangrijk aandachtspunt en daarmee meteen belangrijke drijfveer voor dit nieuwe partnership. Voor studenten die opgeleid worden voor o.a. de agrarische sector is het interessant om kennis te maken met de wereld van personeelsbemiddeling binnen deze sector.

Diverse onderdelen van HRM zullen aan bod komen, waardoor de actieve kennis van de student zal toenemen. Bovendien kan AB Werkt een belangrijke rol vervullen in het starten van de loopbaan, zoals het vinden van een passende stage of baan, tijdens en na de studie.

Meer over HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo. Het is een middelgrote hogeschool waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling.

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen verzorgt zakelijke dienstverlening in de vorm van onderzoek, consultancy, opleiding en training in de Agri- en Foodbusiness en Milieusector. Daarnaast voert HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen  projecten uit op het terrein van: product- en procesontwikkeling; kwaliteit en logistiek; marketing; dierlijke en plantaardige productie; milieu; stad- en streekontwikkeling; management en organisatie.

AB Werkt op Twitter