Schrijf je in bij AB!

Lidmaatschap coöperatie

Agarisch ondernemer en nog geen lid?

Overweeg een lidmaatschap bij AB Werkt. Dit is de moeite waard, want als lid:

• …kunt u deelnemen aan onze ‘reductieregeling’. Een soort verzekering, waarbij tegen een aantrekkelijk tarief gedurende één jaar vakbekwame vervanging van de ondernemer wordt verzorgd bij ziekte, ongeval of overlijden. Een waarborging voor de continuïteit van uw bedrijf
tegen een scherpe prijs.

• …kunt u kennis en ervaring opdoen via bijeenkomsten die door AB Werkt worden geïnitieerd. Bijvoorbeeld door het volgen van seminars en workshops georganiseerd. Onderwerpen die langskomen zijn bijvoorbeeld: leidinggeven, personeelsmanagement, werkprocessen, veiligheid,
ziekteverzuim, en meer.

• … ontvangt u drie keer per jaar ons ledenmagazine ‘Werk in Woord’. Hierin staan uiteenlopende artikelen en achtergrondinformatie over ontwikkelingen op o.a. het gebied van arbeid en personeelsvoorziening in en rond de agrarische sector.

• …bent u welkom bij onze Coöperatie avonden in december. U wordt tijdens deze exclusieve ledenavond op een externe locatie in uw regio geïnformeerd over ons beleid, dienstverlening en (toekomstige) ontwikkelingen binnen AB Werkt.

• …kunt u gekozen worden om zitting te nemen in de ledenraad van de coöperatie; hiermee heeft u de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid en daarmee een steentje bijdrage aan arbeidsvoorziening in de agrarische sector. De ledenraad denkt mee!

• …heeft u via de ledenraad beschikking over een budget aan coöperatief dividend. Dit kan aangewend worden voor sectorale en/of regionale initiatieven die bijdragen aan de beeldvorming en kwaliteit van arbeid in de agrarische sector.

• …kunt u gebruik maken van gespecialiseerde vakmensen. Deze mensen zijn inzetbaar als er vervanging noodzakelijk is, of op het moment van seizoenspieken.

 

Tarief

De inzet van bedrijfsverzorging wordt berekend tegen een vastgesteld uurtarief. Bent u lid van de coöperatie van AB Werkt? Dan kunt u gebruik maken van onze speciale tarieven