Schrijf je in bij AB!

De Ledenraad

Leden van de coöperatie kunnen gekozen worden om zitting te nemen in de ledenraad; en invloed uitoefenen op het beleid van AB Werkt.

De ledenraad heeft de beschikking over een budget aan coöperatief dividend. Dit kan aangewend worden voor sectorale en/of regionale initiatieven die bijdragen aan de beeldvorming en kwaliteit van arbeid in de agrarische sector.

Klik hier voor een actueel overzicht van de ledenraad.