Schrijf je in bij AB!

Hulp bij het schoffelen van uien- en suikerbietenveld

Onkruidbestrijding met behulp van schoffelploegen

Halverwege de maand mei steekt het onkruid weer de kop op in menig gewas, zoals uien- of suikerbietenveld. Onkruid dat zich een weg baant tussen de planten en wanneer men dat onkruid zijn gang laat gaan zal het de oogst kunnen overwoekeren met alle gevolgen van dien.

Spuitmiddelen

De restrictie in het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen ten gunste van onder andere betere waterkwaliteit dwingt de agrariër tot het nemen van andere maatregelen om het onkruid in de velden toch onder controle te kunnen houden.

Mocht het met de chemische bestrijding niet lukken en ook de mechanische hulpmiddelen blijken niet afdoende omdat toch nog niet alle onkruid wordt weggekapt, dan wordt er veelal weer teruggegrepen op het handwerk, namelijk schoffelen en hakken.

Schoffelen

Daar waar de agrariër vroeger zelf de schoffel nog wel eens in de handen nam gedurende deze groeizame maanden om zijn percelen schoon en onkruidvrij te houden, is tijdsgebrek nu vaak de reden om een externe schoffelploeg in huren.

AB Werkt biedt daarin de helpende hand. Schoffelploegen bestaande uit 4 of 5 personen melden zich vroeg in de ochtend bij de agrariër en bespreken de werkzaamheden voor die dag. Het voordeel van een ploeg is dat het tempo hoog ligt en er flinke oppervlakte afgelegd worden op die dag. Ze gaan met de hak en de schoffel door het uien- of suikerbietenveld om onkruid en eventuele doorgeschoten zaadstekken uit te kappen of weg te schoffelen, zodat de eigenlijke groei van de ui en suikerbiet niet belemmerd wordt.

AB Werkt zorgt

AB Werkt regelt verder alles. De werknemers worden door AB Werkt gehuisvest, ze krijgen vervoer waarmee ze zich gemakkelijk en snel kunnen verplaatsen van het ene naar het andere veld en ook de verloning verloopt volledig via AB Werkt.

Een verlichting van de werkzaamheden van de agrariër. Hij hoeft geen mensen in dienst te nemen, loopt geen risico en AB Werkt zorgt tijdens de piekperiode, van half mei tot half juli, voor voldoende mensen om het onkruid te kunnen bestrijden. 

Hulp bij het schoffelen