Schrijf je in bij AB!

Keytec in Sittard ruikt altijd nieuwe kansen

Wat hebben miljoenen kleine staafjes in batterijen, metalen stangen in het dashboard van Landrover en ringetjes met een minuscuul gaatje in Honeywell-thermostaten met elkaar gemeen? Keytec uit Sittard produceert het allemaal.

'Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de diversiteit aan producten', zegt Alexandra Moonen, managing assistent account & HR. 'We kunnen met metaal én kunststof uit de voeten. Daarnaast kunnen we zowel kleine batches als hele grote aantallen aan. Dat is voor onze klanten een grote meerwaarde.'

Eigen broek ophouden
Tot 1999 was KeyTec onderdeel van Philips Components. Het bedrijf maakte metalen onderdelen voor beeldbuistelevisies. Het management voorzag weinig toekomst voor deze apparaten en zocht naar nieuwe kansen. Met hulp van een investeerder kon KeyTec zelfstandig verder. Anno 2017 staat er een solide organisatie. De holding is gevestigd in het hart van de Nederlandse hightech in Eindhoven. Daarnaast heeft het bedrijf fabrieken in Tsjechië, China en Sittard. 'Elke vestiging is autonoom en moet zijn eigen broek ophouden', aldus Rudi Grootjans, managing director van de site in Sittard . 'In enkele gevallen wordt samengewerkt, maar in principe produceren we allemaal voor onze eigen markt.'

Toeleveranciers in automotive
Ruim de helft van de omzet behaalt KeyTec door het maken van onderdelen voor toeleveranciers in de automotive. Een veeleisende branche. Alexandra: 'Vaak duurt het anderhalf tot twee jaar voordat een project begint te lopen. Nadat een klant een wens bij ons neerlegt, kijken onze engineers en constructeurs samen hoe het ontwerp het beste kan worden gerealiseerd. Wij werken daarbij volgens de TS 16489 norm. Dat is de strenge kwaliteitsnorm voor de automotive, waarbij alles wordt geregistreerd en het belangrijk is dat we schoon en netjes werken. De impact van een kleine onvolkomenheid in een onderdeel kan natuurlijk hele grote gevolgen hebben. Dat vraagt ook wat van onze mensen.'

Langere begeleiding
Na een moeilijke periode groeide het personeelsbestand van KeyTec de afgelopen jaren weer flink. Momenteel heeft het bedrijf 82 mensen in dienst en nog eens 40 medewerkers in de flexibele schil. Van het eigen personeelsbestand werkt ruim 60% in de productie. Daarnaast zijn er mensen actief in de kwaliteitsbewaking, meetkamer, ontwikkeling en ondersteunende functies als administratie en HR. Hiervan komt een gedeelte via de sociale werkvoorziening. 'Met name voor inpakwerk en eenvoudige inlegwerkzaamheden', legt Alexandra uit. 'Deze mensen hebben wat langere begeleiding nodig maar functioneren prima. We zetten uitzendkrachten vooral in voor inlegwerk op de handpers. Daar moet flinke productie gedraaid worden in drieploegendienst.'

Goede mensen vinden
Het vinden van de goede mensen valt niet altijd mee. 'We werken met vaste bureaus als we een vacature hebben', vertelt Alexandra. 'Met name het vinden van productiemensen is lastig. Vanwege ons vergrijzend personeelsbestand zoeken we met name jongeren, en die zijn moeilijk te vinden. Met AB Werkt kan ik goed schakelen. Sinds enige tijd hebben we ook enkele goede Poolse krachten aan het werk . Ik heb lang geaarzeld , maar het bevalt heel goed. Wel is het belangrijk dat ze redelijk goed Engels spreken, zodat we met elkaar kunnen communiceren. Anders gaat het niet.'

Opleiding en ontwikkeling
KeyTec heeft een platte organisatiestructuur en is heel toegankelijk volgens Moonen. 'We geven mensen veel eigen verantwoordelijkheid, maar dan moeten ze het wél ook waarmaken.' Extra oog heeft de onderneming daarom voor de opleiding en ontwikkeling van mensen. 'Zo beginnen medewerkers bij de automatische persen. We hebben een interne opleiding voor de bediening van deze machines. Daarin leren mensen hoe de machine werkt en hoe ze kunnen meten. Daarna kan men doorgroeien naar bijvoorbeeld steller. Dan leren ze hoe gereedschap te wisselen en de machine in te stellen op de juiste snelheid en hardheid in relatie tot het te maken product en materiaal . '

Het Verre Oosten
KeyTec ziet de eigen toekomst positief in. Bang dat de klanten hun producten in China willen kopen, is men niet. 'Integendeel', zegt Alexandra. 'Enkele klanten die naar China gingen, kwamen weer terug. Ze moesten daar te veel nog zelf doen.' Ook Rudi Grootjans vreest niet voor de aantrekkingskracht van het Verre Oosten. 'Elke fabriek van KeyTec produceert voor de eigen regio. We zijn daardoor dichter bij de klant en kunnen sneller reageren. Als je het transport erbij optelt, en het feit dat goederen vaak vijf weken op de boot zitten, zijn klanten niet goedkoper uit.'

Robotisering en digitaal printen
Het bedrijf zit bovendien bovenop alle technische ontwikkelingen, zoals 3D-printing. Voorlopig ziet Rudi niet dat de productie vervangen wordt door robotisering en digitaal printen. 'Bij series is 3D-printen niet interessant. Dan is de conventionele manier goedkoper, sneller en vaak beter. Wij denken dat het met name een oplossing is voor die onderdelen die moeilijk op de conventionele manier gemaakt kunnen worden. Maar uiteraard houden we goed in de gaten wat er in onze branche gebeurt. En als we daar kansen zien, dan grijpen we die direct aan. Wat dat betreft is het bedrijf nooit veranderd.'

Feiten & Cijfers


Anderen lazen ook