Schrijf je in bij AB!

ID-bewijzen

GEEN kopie van het ID-bewijs van uitzendkracht
Het maken van een kopie van het identiteitsbewijs (ID) door inlenende bedrijven in strijd is met de wet. U als inlener van uitzendkrachten mag geen kopie meer bewaren van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht.

U bent als inlener verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de uitzendkracht te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. U mag echter geen kopie maken en bewaren! In plaats van het bewaren van een kopie van het ID-bewijs volstaat het om van de uitzendkracht de volgende persoonsgegevens in uw administratie op te slaan:

Wat betekent dit voor u?

  1. U mag GEEN kopie meer ontvangen en/of bewaren van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht(en) van het uitzendbureau die bij u aan de slag gaat;
  2. U mag WEL van het uitzendbureau de persoonsgegevens van de uitzendkracht(en) ontvangen die bij u aan de slag gaat;
  3. U bent ZELF verantwoordelijk voor;

LET OP: U controleert zelf of de persoonsgegevens die u zijn toegestuurd door het uitzendbureau overeenkomen met de gegevens die vermeld staan op het originele ID-bewijs van de uitzendkracht. Ook controleert u zelf het ID op echtheidskenmerken en geldigheid. Dit laatste in het kader van de wet Identificatieplicht werkgever. Overigens is een rijbewijs geen geldig identiteitsbewijs omdat u hiermee niet de nationaliteit kunt controleren.