Hulp bij ziekte en ongeval

Als lid van AB Werkt kunt u een beroep doen op de reductieregeling. U hebt dan tegen een gereduceerde prijs recht op vervangende arbeid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie voor deze regeling bepaalt u zelf aan de hand van onder meer de hoeveelheid arbeid die u nodig heeft en de mate van zekerheid waar u voor kiest.


Als u zich wilt verzekeren door middel van de reductieregeling, dan dient u lid te zijn van de coöperatie van AB Werkt. Het lidmaatschap is alleen voorbehouden aan ondernemers uit de primair agrarische sector. De basiscontributie hiervoor bedraagt € 50,00 per jaar. Daarvoor krijgt u elk kwartaal ons ledenmagazine thuisgestuurd en organiseren wij in de wintermaanden een aantal avonden voor onze leden waar u gratis naar toe kunt. Tijdens deze avonden worden inhoudelijke thema's besproken rondom arbeid en onderneming.