Wat kunnen werknemers verwachten in 2019?

Wat betekenen de nieuwe plannen van het kabinet voor jou als werkende of werkzoekende? Staan er veel veranderingen op stapel?

De economie bloeit en groeit in 2019 met 2,6%, de staatsschuld wordt lager en Nederland is beter voorbereid op toekomstige economisch terugval. En..de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5%.

Dat betekent concreet dat we meer te besteden krijgen. Lonen zullen stijgen, mensen vinden makkelijker een baan.

Onze collega’s van HAER hebben een aantal beloofde maatregelen uit de Troonrede op een rijtje gezet:

Meer arbeidskorting

Arbeidskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Dit betekent dus dat je minder belasting en premie hoeft te betalen. Een maatregel die ervoor moet zorgen dat de werknemers met een loon tussen het wettelijk minimumloon en een modaal inkomen er niet op achteruitgaan.

Meer geld voor kinderopvang

Het kabinet ondersteunt werkende ouders door flink te investeren in de kinderopvangtoeslag.

Het kabinet vindt het belangrijk dat werk en zorg voor de kinderen goed te combineren valt. Er wordt dus flink veel geld uitgetrokken door een hogere kinderopvangtoeslag te geven.

Mensen met arbeidsbeperking

Het plan van loondispensatie is van tafel. Dit hield in dat werkgevers aan mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon zouden mogen betalen. Maar door aanhoudende kritiek heeft het kabinet dit plan ingetrokken.

Maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd

Ben je naast je werk ook actief als vrijwilliger?

Vrijwilligers kunnen op dit moment een maximale onbelast vrijwilligersvergoeding krijgen van 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Omdat het kabinet de participatie van vrijwilligers in de samenleving zo belangrijk vindt, word deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar 1.700 euro per jaar.

Uitbreiding kraamverlof

In de Wet arbeid en zorg zijn twee belangrijke wijzigingen voorgesteld:

Langer verlof bij geboorte. Je krijgt als werknemer dan langer verlof na de bevalling van je partner. Werk je fulltime, dan heb je recht op 5 dagen verlof. Bij parttimers geldt het aantal dagen naar rato. Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon doorbetalen.

Uitbreiding pleegzorg- en adoptieverlof.

Naast dit langer verlof krijg je waarschijnlijk als werknemer recht op 6 weken pleegzorg- en adoptieverlof.

Wil je als werkgever weten wat de Troonrede voor jou kan betekenen? Klik dan hier door naar ons blog voor u als werkgever.

Over Haer

HAER adviseert en ondersteunt ondernemers, in zowel het mkb als agrarische bedrijven, op het gebied van personeel en organisatie. Van vragen over wetgeving tot verzuimbeleid, functie- waardering, re-integratie, performancemanagement en van bemiddeling bij arbeidsconflicten tot klankborden over de inrichting van de personele organisatie.

HAER is onderdeel van AB Werkt. Klik hier voor meer info over HAER van AB Werkt.

 

Pin It on Pinterest