Wat zijn de gevolgen voor werkgevers Troonrede 2018

De troonrede is weer geweest. De koning heeft de plannen van kabinet Rutte III gepresenteerd. Het gaat goed met Nederland en meer mensen en organisaties moeten daar de vruchten van gaan plukken. Wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Wat betekent dit concreet? Wat kunnen werkgevers verwachten in 2019?

Voor het zesde jaar op rij groeit de Nederlandse economie. Met een verwachte groei van 2,6%  van het nationaal inkomen. De werkloosheid tikt een historisch laag niveau aan van 3,5%. Mooie vooruitzichten waar meer mensen van mogen gaan genieten, ook de werkenden.

Onze collega’s van HAER hebben een paar maatregelen op een rij gezet

Uitbreiding kraamverlof naar zes weken

Met een mooie titel en nog mooiere afkorting, namelijk WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof), wordt dit voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin is geregeld dat werknemers straks langer verlof kunnen opnemen na de bevalling van hun partner. Tijdens dit geboorteverlof moet de werkgever het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Per 2020 kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

In het regeerakkoord van 2018 werden een aantal maatregelen aangekondigd om de lasten voor werkgevers te verlichten rondom doorbetaling bij ziekte van een werknemer.

Eén van die maatregelen was dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers met minder dan 25 werknemers verkort zou worden naar maximaal één jaar. In het tweede ziektejaar zou UWV de loondoorbetaling en re-integratieplichten dan overnemen. Er was veel kritiek op deze plannen, maar er is wel geld voor de maatregelen gereserveerd.

In de begroting van 2019 geeft het kabinet aan open te staan voor voorstellen van sociale partners met betrekking tot dit onderwerp.

Geen loonsanctie meer voor eigenrisicodragers

Naast de verkorting van de loondoorbetalingsplicht stonden in het regeerakkoord ook een aantal andere maatregelen die betrekking hebben op ziekte en arbeidsongeschiktheid:

  • Verkorting van de periode dat een werknemer in de WGA meetelt voor de hoogte van de premie van tien jaar naar vijf jaar.
  • Het schrappen van de mogelijkheid van UWV om een loonsanctie te geven aan eigenrisicodragers vanwege het verrichten van onvoldoende re-integratie-inspanningen. Publiek verzekerden zouden bovendien de mogelijkheid krijgen om een tussentijds oordeel aan te vragen bij UWV over hun voorgenomen re-integratieplannen in het tweede ziektejaar.

Volgens de begroting zouden deze maatregelen nu naar 2020 worden doorgeschoven.

Maximale subsidiebedrag voor praktijk-leren gaat omlaag

Werkgevers die een praktijk- of werk/leerplaats aanbieden, kunnen komen schooljaar hiervoor maximaal 2.500 euro ontvangen. Afgelopen schooljaar bedroeg dit nog maximaal 2.700 euro.

MKB-Nederland heeft al laten weten elke bezuiniging op deze subsidieregeling onacceptabel te vinden, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt.

Wet Arbeidsmarkt in balans

Hiermee zet het kabinet stappen richting een arbeidsmarkt die meer in balans is en versterkt de rechtspositie van oproepkrachten en payrollmedewerkers.

Pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel moet op de schop. We worden steeds ouder, de arbeidsmarkt veranderd en de aanhoudende lage rente hebben het huidige pensioenstelsel kwetsbaar gemaakt. De regering wil samen met werkgevers en vakbonden aan de slag met een nieuw pensioenstelsel.

HAER adviseert en ondersteunt ondernemers, in zowel het mkb als agrarische bedrijven, op het gebied van personeel en organisatie. Van vragen over wetgeving tot verzuimbeleid, functie- waardering, re-integratie, performancemanagement en van bemiddeling bij arbeidsconflicten tot klankborden over de inrichting van de personele organisatie.

HAER is onderdeel van AB Werkt. Klik hier voor meer info over HAER van AB Werkt.

Pin It on Pinterest