Inzicht in beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden

Wat bespreekt u met uw medewerkers en vooral hoe kunt u uw medewerkers laten groeien? Lees hoe het voeren van meerdere gesprekken per jaar uw organisatie én medewerkers laat groeien. Tips voor beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden.

Waarom is een beoordelingsgesprek belangrijk?

Het beoordelingsgesprek helpt u om uw medewerkers, breed en optimaal inzetbaar te houden. Ook als u in een kleiner team werkt en u de medewerkers bijna dagelijks spreekt, is het raadzaam om één keer per jaar een beoordelingsgesprek te voeren. Het is een goede manier om medewerkers te helpen zich verder te ontwikkelen en daarmee dus ook de organisatie verder te brengen. Een goed beoordelingsgesprek verhoogt het werkplezier en stimuleert de bedrijfsresultaten.

Wat is de beoordelingscyclus?

Het beoordelingsgesprek is onderdeel van de beoordelingscyclus. De beoordelingscyclus (zie afbeelding) keert jaarlijks terug. De standaard beoordelingscyclus bestaat uit minimaal drie kerngesprekken. Aan het begin van het jaar maakt u afspraken in een planningsgesprek. Verder is er het functionerings- of voortgangsgesprek, waarbij u kijkt naar de voortgang  van het werk. En het jaar wordt afgesloten met een beoordelingsgesprek waarin u uw oordeel geeft over het functioneren van de medewerker en de daarbij behorende beloning.

Hoe werkt het planningsgesprek?

In het planningsgesprek komt u samen met de medewerker tot de doelstellingen voor het komende jaar. Deze formuleert u zo concreet mogelijk. Ook kijkt u naar gedrag, kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beoogde resultaten te bereiken – de zogenaamde competenties. Zo kunt u ontwikkeldoelen vaststellen en vastleggen in een persoonlijk ontwikkelplan. Naar aanleiding daarvan maakt u samen afspraken over opleiding, cursussen of coaching.

Hoe werkt het functioneringsgesprek voor leidinggevenden?

Het functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie van de voortgang van het werk richting het behalen van de doelstellingen. Het functioneringsgesprek houdt u één keer per jaar en plannen de meeste organisaties net vóór of net na de zomer. Zowel de medewerker als de leidinggevende bereiden het functioneringsgesprek goed voor en hebben een eigen inbreng. Ziekteverzuim is bijvoorbeeld iets wat aan de orde zou kunnen komen, net zoals privéomstandigheden, samenwerking binnen het team en de werksfeer. De medewerker kan ook aangeven waar u als leidinggevende meer steun zou kunnen bieden of waar meer opleiding gewenst is.

In een goed functioneringsgesprek moet de medewerker meer aan het woord zijn dan de leidinggevende. De manager heeft in dit gesprek als doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om zo de medewerker beter te kunnen helpen.

Hoe werkt het beoordelingsgesprek?

Het jaar eindigt met het beoordelingsgesprek. Dat is wel eenrichtingverkeer van u als leidinggevende, waarin u uw oordeel geeft over de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. Wanneer u als werkgever de beoordelingscyclus volledig volgt, helpen de documenten uit voorgaande gesprekken u om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn. Als u de medewerker ook zelf het beoordelingsformulier laat invullen, zorgt u ervoor dat deze zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

Tips voor beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden

  • Kondig het gesprek tijdig aan, zodat ook de medewerker zich goed kan voorbereiden. Als leidinggevende vult u het beoordelingsformulier vóór het gesprek al in.
  • Richt u op het functioneren van het jaar en niet alleen recente gebeurtenissen.
  • Neem de tijd in het gesprek en kies ervoor om niet tegenover elkaar te gaan zitten maar in een hoek – dit zorgt voor minder afstand in het gesprek.
  • Leg belangrijke afspraken in het beoordelingsformulier voor het komende jaar vast. Zo blijven de afspraken die u nu maakt gedurende het gehele jaar helder en kunt u makkelijk beoordelen waar de medewerker staat en hoe u eventueel kunt bijsturen.

Met dank aan onze collega’s van HAER, de adviseurs van AB Werkt op het gebied van personeelskwesties.

Wil je als werknemer tips over het beoordelingsgesprek? Lees dan snel hier verder!

Pin It on Pinterest