Schrijf je in bij AB!

Pensioen, goed geregeld voor later

Pensioen. Misschien ben je er al bewust mee bezig, misschien is het nog een 'ver-van-mijn-bed'-show. Het is belangrijk om hier bij stil te staan. Als je voor ons werkt, zorgen we dat jouw pensioen goed is geregeld.

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat je niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kunt werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en kinderen deel uit van een pensioenregeling.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

  1. Basispensioen
    Dit is de AOW, door de staat geregeld. Dit zijn rechten die je verkrijgt voor elk jaar dat je vanaf je 15e tot je 65e levensjaar in Nederland verblijft. Je hoeft dus niet werkzaam te zijn. Elk jaar wordt dus 1/50ste, is 2% van de maximaal te halen AOW opgebouwd. Momenteel is de pensioengerechtigde leeftijd 65; dit wordt in de komende jaren opgetrokken tot 67 jaar.
  2. Aanvullend pensioen
    Dit zijn rechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen. De premie betalen de werknemer en werkgever samen.
  3. Aanvullende inkomensvoorzieningen die je zelf treft. Dit kunnen bijvoorbeeld lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen zijn.

Hoe is het aanvullend pensioen bij AB Werkt geregeld?

AB Werkt heeft twee pensioenregelingen: de basisregeling en de plusregeling. Welke regeling voor jou van toepassing is, is afhankelijk van je contract.

Basisregeling

Je gaat automatisch pensioen opbouwen als je ouder dan 21 bent en tenminste 26 weken voor AB Werkt aan de slag bent. In de Basisregeling leg je 2,6 % van je salaris in, die volledig door de werkgever wordt betaald. 

Plusregeling

Deelnemers aan de Plusregeling hebben een fase B of Fase C contract. De hoogte van de premie is voor alle deelnemers hetzelfde. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent. Elk jaar wordt de premie vastgesteld door het bestuur van het pensioenfonds. Als werknemer betaal je 1/3 van de premie, de rest wordt door de werkgever betaald. 

Al eerder opgebouwd pensioen

Het kan gebeuren dat je bij verschillende werkgevers pensioen hebt opgebouwd en dat het pensioenfonds onvindbaar is, door fusie of naamsverandering. In het online pensioen-register van de overheid kan elke Nederlander het opgebouwde pensioenen en AOW opvragen. Je logt daarvoor in met je DigiD.