Schrijf je in bij AB!

Cao

Cao is de afkorting van Collectieve Arbeidsovereenkomst. Dit is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en (vertegenwoordigers van) werknemers in een bepaalde branche of sector. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten.

Wat ligt vast?

In een cao liggen afspraken vast die normaal gesproken ook in een arbeidsovereenkomst staan. In de arbeidsovereenkomst wordt veelal verwezen naar de cao. Denk daarbij aan: arbeidsduur, beloning (loonschalen), functiewaarderingssysteem, arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werknemer etc. De afspraken in een cao liggen vast, we kunnen en mogen hier niet van afwijken.
Welke cao voor jou van toepassing is, is afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent. Valt jouw sector niet onder een cao, dan volgen we de ABU cao voor uitzendkrachten. Wil je meer weten over cao’s in zijn algemeenheid, kijk dan op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Looptijd

Een cao heeft een looptijd van maximaal 5 jaar. Aan het einde van de looptijd eindigt een cao en gaan werkgevers en werknemers onderhandelen over de afspraken voor een nieuwe periode. Hieronder kun je de meest voorkomende cao's waar wij mee werken, downloaden:

AB Werkt op Twitter