Schrijf je in bij AB!

Groenopleidingen bij de Vakacademie

'De groenopleidingen zijn nog populairder dan verwacht'


Sinds de crisis stijgt de vraag naar geschoolde krachten in alle sectoren. Daarom richtte AB Werkt de Vakacademie op. Zo ook in het groen. Het doel: goede krachten en de (groen)sector samenbrengen.


De afgelopen 2 jaar zijn 25 (aankomend) hoveniers opgeleid. Volgens Sue Titulaer, HR Adviseur Opleiding en Ontwikkeling bij AB Werkt is er veel behoefte aan de opleidingen. ‘We gingen er vanuit dat één groep zou starten, maar kregen genoeg aanmeldingen voor twee groepen. Het geeft aan hoezeer de markt behoefte heeft aan geschoolde krachten en hoe graag mensen in het groen willen werken. Maar we brengen niet alleen vraag en aanbod bij elkaar. We vinden het ook belangrijk dat onze mensen zich kunnen ontwikkelen.’

Ervaring niet verplicht

Deelnemers hoeven geen ervaring te hebben in het groen. Wel wordt met een toelatingstest gekeken hoe graag ze de opleiding willen doen en of die niet te moeilijk voor ze is. De inhoud van de groenopleidingen komt tot stand in overleg met de sector. Net zoals alle vakopleidingen van AB Werkt. ‘We hebben de vakacademie voor de sector opgericht, de sector bepaalt de inhoud van de opleidingen’, zegt Sue. ‘Er worden alleen vakken gegeven die zich richten op het groen. Deelnemers hoeven dus geen lessen als rekenen, Engels of burgerschap en maatschappij te volgen.’ AB Werkt levert ook een bijdrage aan de opleidingen. ‘Doordat we dicht bij onze klanten staan, weten we waar hun behoeftes liggen en wat voor mensen ze nodig hebben.’

Dyslexie

AB Werkt probeert het deelnemers zo gemakkelijk mogelijk te maken. De organisatie betaalt de hele opleiding. Wel ondertekenen de deelnemers een studiekostenovereenkomst waarmee zij beloven hun best te doen en de opleiding te willen afmaken. School en werk zijn bovendien goed te combineren. In het hoogseizoen in het groen gaan de deelnemers alleen dinsdagavond naar school. In de winter hebben ze hele dinsdagen en een aantal zaterdagen les. Sue: ‘Ook houden we rekening met mensen die dyslectisch zijn of op een andere manier niet zo handig met taal. Zij kunnen een toets ook mondeling afleggen. Door zoveel rekening te houden met mensen, hopen we dat we zoveel mogelijk drempels wegnemen om in te schrijven.’

Certificaat

Ook bij het programma van de groenopleidingen houdt AB Werkt zoveel mogelijk rekening met de deelnemers. Een uitzondering op zijn tijd is best mogelijk. ‘Een aantal van de deelnemers had al het verplichte certificaat bosmaaien en wilde in plaats daarvan graag het certificaat motorkettingzagen “lichte velling” halen. Dan regelen we dat’, zegt Sue. ‘Het kost ons wat extra geld, maar we doen de mensen en de sector er een plezier mee. Het kost de deelnemer trouwens zelf ook wat: extra eigen tijd. Ook vragen we hem om een overeenkomst te tekenen dat hij nog een tijdje bij ons blijft werken.’

Zelfvertrouwen

Sue: ‘De deelnemers moeten wat ze leren in de praktijk toepassen. We vragen de opdrachtgever daar een beetje bij te helpen. Die kan bijvoorbeeld vragen over planten stellen om de plantenkennis te testen.’ ‘Ik hoor zulke mooie verhalen van deelnemers. Soms hebben mensen al zoveel geprobeerd, maar toch nog nooit een diploma gehaald. Als ze dan eindelijk via ons hun papiertje halen, geeft dat zoveel zelfvertrouwen. Ook bij AB Werkt worden we daar heel blij van!’

Wil jij ook werken in het groen? Kijk dan hier voor de actuele vacatures.