‘Zeventig procent uitzenddeel bestaat uit internationale medewerkers’

artikel

Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben medewerkers ruime keuze waar en tegen welke voorwaarden ze aan de slag willen. AB Werkt speelt op verschillende manieren in op deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via inzet van internationale medewerkers. Ferry Beks, manager Service en Detach vertelt er meer over.

 

Hoe kan AB Werkt ondanks de krappe arbeidsmarkt toch de vraag naar arbeid blijven invullen?

‘We proberen een antwoord te vinden op de krappe (Nederlandse) arbeidsmarkt via de inzet van internationale medewerkers. Er is simpelweg een substantieel lager aanbod van Nederlandse kandidaten. Dat verschuift steeds meer naar met name Oost-Europese kandidaten. Inmiddels bestaat 70 procent van het uitzenddeel uit internationale medewerkers. Dat heeft wel gevolgen voor onze flexibiliteit en inzet. We kunnen niet altijd op heel korte termijn aan een vraag van een opdrachtgever voldoen. Vooraf zoveel mogelijk plannen is belangrijk, ook voor onze huisvestingsmogelijkheden. We gaan hierover steeds vaker het gesprek aan met opdrachtgevers en rekenen op hun begrip. Overigens is onze detachering en bedrijfsverzorging nog geheel via Nederlandse medewerkers. We willen ook voor de toekomst wel perspectief blijven zien in de inzet van Nederlandse medewerkers.’

Wat betekent meer internationale medewerkers voor de organisatie AB Werkt?

‘De inzet van extra internationale medewerkers heeft ook gevolgen voor onze huisvesting. De aansturing van het huisvestingsvraagstuk voor internationale medewerkers hebben we eerder gelukkig neergelegd bij de regiokantoren. Eerder gebeurde dit op centraal niveau. Door de regionale aansturing ontstaat er een betere koppeling tussen commercie en het huren van locaties. De huisvesting wordt zo optimaal benut, in tegenstelling tot eerdere jaren waar we nog wel eens kampten met leegstand in bepaalde periodes.

We zullen daardoor de komende jaren waarschijnlijk naast flexibel huren ook duurzaam huisvestingscapaciteit moeten gaan vastleggen. Bijvoorbeeld door locaties zelf te ontwikkelen, kopen of mee te investeren. De gedecentraliseerde aansturing van de huisvesting helpt ons gelukkig enorm. Ook dankzij onze stuurinformatie kunnen we proactief reageren op alle ontwikkelingen. We zitten in een dynamische markt, maar door data en betere klantafspraken moeten we meer grip krijgen om in te spelen op arbeidspatronen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nog beter inspelen op beschikbaarheid van huisvesting en mogelijke instroom.’

Hoe speelt AB Werkt verder in op alle ontwikkelingen?

‘We hebben in 2021 belangrijke stappen gezet op weg naar een nog efficiëntere en betere organisatie. Zo stuurden we scherper op verzuim, huisvesting en uren. Dat werpt nu zijn vruchten af. We hebben ook een Verzuim Coördinatiepunt (VCP) opgezet. Dat ondersteunt de verschillende kantoren op het gebied van verzuim en -preventie. Dankzij dagelijkse rapportages hebben we beter zicht op het verzuimpercentage en kunnen we meer grip houden. Samen met de medewerkers van het VCP voeren we veel gesprekken met medewerkers en opdrachtgevers, maken inzichtelijk wat het frequente verzuim is en proberen mensen met langdurig verzuim een andere, passende functie aan te bieden. Dat deze aanpak werkt, blijkt onder andere uit de enorme afname van het verzuim sinds april 2022. Al speelt de afname van corona daar natuurlijk ook een rol. We zijn ook bezig met een app waarmee medewerkers hun contracten en loonstroken kunnen inzien, verlof kunnen aanvragen of alles rondom huisvesting kunnen regelen. Het is eigenlijk een full service portaal met alle relevante informatie. Tegelijkertijd blijven we toegankelijk en bereikbaar voor medewerkers via onze helpdesk.’

 

Wat merken opdrachtgevers van de veranderingen?

‘Onze regiokantoren zijn onderverdeeld in groei- en ontwikkelregio’s. Daarvoor hebben we vooral gekeken naar ons marktaandeel. In de groeiregio’s zetten we vooral in op het vergroten van ons marktaandeel, terwijl we ons bij ontwikkelregio’s meer focussen op het verbeteren van de dienstverlening. De regiokantoren hebben op basis van deze werkwijze een eigen strategisch plan gemaakt. In groeiregio’s kunnen we er nu voor zorgen dat de regiokantoren een voldoende omvang hebben om de dienstverlening voor de toekomst te borgen. Deze verdeling is voor AB Werkt nodig om ook de komende jaren te kunnen blijven ontwikkelen en groei te realiseren.’

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden