SNA-keurmerk voor AB Werkt: extra zekerheid voor opdrachtgevers

nieuws

We spraken Seppe Dirkx, die zich binnen AB Werkt bezighoudt met compliancy en het behouden van onze certificeringen. Een belangrijk speerpunt bij AB Werkt. ‘Zo zijn wij een betrouwbare partner voor leden en klanten.’

Wat houdt de NEN 4400-1 certificering in?

‘De NEN 4400-1 certificering is dé norm voor een kwalitatieve personeel- en loonadministratie voor bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche. Bedrijven die voldoen aan de certificering ontvangen vervolgens het SNA-keurmerk, vernoemd naar de stichting Normering Arbeid. Het doel van het keurmerk is om de risico’s te beperken voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk. Oftewel: de leden en klanten van AB Werkt.’

Wat betekent de certificering voor opdrachtgevers?

‘Als werknemers worden ingeleend en het toezicht bij de inlener of opdrachtgever ligt, is de inlenersaansprakelijkheid van toepassing. Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake die inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat bedrijven die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling. De Belastingdienst int dan geen onbetaalde loonheffingen en omzetbelasting bij deze bedrijven in het geval AB Werkt niet aan de verplichtingen kan voldoen en de administratie niet op orde heeft.

Dankzij de NEN-4400-1 certificering en het SNA-keurmerk kunnen wij onze klanten dus zekerheid bieden dat zij geen risico lopen op het gebied van naheffingen en boetes. Gelukkig is AB Werkt een gezonde organisatie, maar dit is natuurlijk prettig voor onze klanten en leden. Bovendien toont het aan dat AB Werkt voldoet aan alle wet- en regelgeving en dat onze administratie op orde is. Zo kunnen wij onze positie als betrouwbare partner vasthouden en onze werkzaamheden juist uitvoeren, waardoor wij leden en klanten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.’

Waarop wordt allemaal gecontroleerd bij de certificering?

‘Om te bepalen of een onderneming voldoet aan de eisen worden verschillende zaken onder de loep genomen. Zoals de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, loonbetalingen, het uitvoeren van een identiteitscontrole en controle of mensen in Nederland mogen werken. Ook worden ondernemingen gecontroleerd op het administreren en bewaren van vereiste documenten en op compliancy met betrekking tot wet- en regelgeving.

Denk aan de Wet arbeidsmarkt in balans, Wet aanpak Schijnconstructies en Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Om te kunnen beoordelen of AB Werkt aan alle verplichtingen voldoet, worden wij tweemaal per jaar geïnspecteerd door Normec VRO, dit is een geaccrediteerde inspectie-instelling.’

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden