Prinsjesdag: wat gaat er in 2021 veranderen?

nieuws

Hervorming van de arbeidsmarkt: welke contracten worden aantrekkelijker?

Mede door de coronacrisis zijn de economische verwachtingen onzeker. Er wordt dit jaar rekening gehouden met een economische krimp van 5 procent. In 2021 een stijging van 3,5 procent. De economische situatie en vooral de onzekerheden, zal ook effect hebben op je strategische personeelsplanning. Flexibiliteit is daarin van groot belang. Wat voor type contracten bied je (nieuwe) medewerkers aan?

Flexibele contracten (zoals uitzendcontracten, het nul-urencontract of het min-max contract) lijken op dit moment meer in trek door de onzekere economie. Maar minister Hoekstra van Financiën heeft al aangekondigd te gaan voor ‘hervorming van de arbeidsmarkt’. Hierdoor worden vaste contracten weer aantrekkelijker.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het er in 2021 uit gaat zien en is het per situatie en werkgever verschillend welk contract de beste oplossing is. AB Werkt kan je helpen daarin de juiste keuze te maken. Met gedegen advies over de inzet van je personeel en het type contract wat daar het best bij past. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met een van onze accountmanagers uit jouw regio: klik hier voor een overzicht.

Werkgelegenheid prioriteit

Het kabinet heeft aangekondigd in 2021 te blijven investeren in werkgelegenheid.  Goed nieuws voor ondernemers met personeel. De toenemende werkloosheid in Nederland moet hiermee bestreden worden.

De huidige financiële steunmaatregelen die gelden tijdens de coronacrisis moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden blijven. Zoals bekend volgt er een derde steunpakket met onder andere de voortzetting van de NOW-regeling.

Naast de aangekondigde steun moeten werkgevers en werknemers zich zo goed mogelijk aanpassen naar nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld door de overstap (mogelijk) te maken naar ander werk waar op dat moment meer behoefte aan is. Het kabinet investeert ongeveer 1,4 miljard euro in (om)scholing en in andere maatregelen om de overstap naar ander werk te ondersteunen.

Er wordt in de hele samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt, een hoge mate van flexibiliteit verwacht om de schade te beperken.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 2021 kun je in meer gevallen compensatie krijgen voor de transitievergoedingen aan personeel.
Als je moet stoppen met je bedrijf vanwege bijvoorbeeld pensionering of ziekte heb je recht op compensatie transitievergoeding. In geval van overlijden krijgen de nabestaanden hier recht op.

Deze compensatie voorkomt een financiële strop voor ondernemers. De regeling is een voortvloeisel uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans, om vaste contracten aantrekkelijker te maken.
Bij het stoppen van het bedrijf moet een ontslagvergunning worden aangevraagd voor personeel. Kent het UWV die toe, hebben zij recht op een transitievergoeding. De problemen kunnen – vooral binnen de MKB – groot zijn wanneer grote bedragen in één keer betaald moeten worden. Het komt zelfs voor dat dan het spaargeld of pensioenvoorziening aangesproken wordt. Met deze compensatieregeling wordt dit risico beperkt.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie:

  • De werkgever heeft maximaal 25 medewerkers in dienst;
  • De werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of dermate ziek (check UWV-arts) zijn dat voortzetting niet mogelijk is.
  • Er moet sprake zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen door de beëindiging van de bedrijfsvoering;

De verwachting is dat ca. 1.400 ondernemers in aanmerking komen voor deze compensatieregeling in 2021. Het gaat dan om een bedrag van ca. 30 miljoen euro.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren