Wat betekent het vaccinatiebeleid voor werkgevers?

nieuws

Meer weten? Neem contact op één van onze accountmanagers en contactpersonen om je verder van dienst te zijn. Of kijk op deze site van MKB Nederland.

Hier vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de huidige vaccinatiestrategie van de overheid?

De vaccinatiestrategie van de overheid is om conform het advies van de Gezondheidsraad gezondheidswinst te maximaliseren. Dat betekent dat ouderen en kwetsbaren (en hun verzorgenden) als eerste aan de beurt komen. In de loop van dit jaar komt ook de gezonde groep mensen van 18-60 jaar aan de beurt. Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinatiestrategie.

Kijk hier voor de vaccinatieplanning van de overheid.

De realisatiecijfers worden hier bijgehouden.

De planning is sterk afhankelijk van de goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. De planning van de overheid beschrijft de eerste prik: bij sommige vaccins zijn twee prikken nodig voor een optimale bescherming. De verantwoordelijkheid voor de logistieke operatie ligt bij het RIVM.

Het is van het allergrootste belang dat zo spoedig mogelijk een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, omdat dat (samen met hoogfrequent testen) inhoudt dat beperkende maatregelen eerder kunnen vervallen. Het gaat dus niet zozeer om de precieze startdatum van de vaccinatie-operatie, maar om de vraag wanneer een substantieel deel van de bevolking beschermd is doordat het gevaccineerd is.

De combinatie van a) beter weer in het voorjaar, b) spoedig vaccineren van de bevolking, c) hoogfrequent testen en d) betere behandelingen tegen corona moet het mogelijk maken dat we in de loop van 2021 onze vrijheden kunnen terugkrijgen en de beperkende maatregelen stapsgewijs kunnen komen te vervallen.

  • Mag ik als werkgevers vastleggen of een medewerker gevaccineerd is of niet?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige (en corona-proof) werkomgeving en hebben er daarom belang bij dat zij weten welk deel van hun personeel gevaccineerd is: mensen die dat niet zijn, vormen immers een potentieel risico voor de gezondheid van hun collega’s of klanten. Momenteel is het echter niet toegestaan om als werkgever vast te leggen of een werknemer gevaccineerd is.

De ‘Europese’ AVG biedt de mogelijkheid voor werkgevers om gezondheidsgegevens te verwerken ter bestrijding van een pandemie. In onze nationale UAVG zijn de verwerkingsmogelijkheden van werkgevers echter ingeperkt (deze nationale verdergaande beperking is toegestaan onder de AVG). Onder de Nederlandse uitwerking van de Europese Verordening mogen door werkgevers geen gezondheidsgegevens worden vastgelegd.

  • Kunnen mijn werknemers die vitaal werk doen voorrang krijgen?

Nee. De prioritering wordt door de rijksoverheid bepaald. Mensen met een medische indicatie tussen 18 en 60 jaar zijn vanaf februari aan de beurt. Vanaf april is voorzien dat de gezonde mensen tussen 18 en 60 jaar worden gevaccineerd. In welke volgorde deze grote groep wordt gevaccineerd, is op dit moment nog niet bekend.

  • Is het toegestaan om zelf vaccins in te kopen via een commerciële partij en zo mijn medewerkers te vaccineren? 

Nee. Als werkgever is het niet mogelijk om een vaccin aan te vragen (zoals dat bij een reisvaccinatie wel kan). De Rijksoverheid heeft een prioritering vastgesteld op basis van advies (zoals dat van de Gezondheidsraad). Deze strategie is gekozen om de meest kwetsbare groepen te beschermen en om zodanig ziekte en sterfte te voorkomen om de acute zorg te ontlasten. Iedereen moet wachten totdat hij of zij een uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie krijgt. Totdat de beschikbaarheid van vaccins flink opgeschaald is, en dit gebeurt niet voor april/mei, is er geen sprake van het bepalen van een verdere verdeling wat betreft de vaccins.

  • Hoe zit het met verplicht vaccineren?

Er komt geen vaccinatieverplichting. De overheid legt de burger geen plicht op, maar geeft informatie over het coronavaccin en het vaccineren. En de overheid legt uit wat het betekent voor de samenleving als veel mensen zich wel of niet laten vaccineren.

Het huidige recht (arbeidsrecht en AVG) staat nu ook niet toe dat werkgevers werknemers verplicht aan testen en/of vaccinaties onderwerpen. Wetswijziging is hiervoor nodig, maar die komt er naar verwachting niet.

  • Is een vaccinatiepaspoort te verwachten, zodat versneld toegang tot faciliteiten en activiteiten mogelijk wordt?

Het RIVM verwacht dat mensen vanaf eind maart hun ‘vaccinatiestatus’ kunnen downloaden – zo ontstaat er een ‘vaccinatiepaspoort’. Op die manier kunnen we sneller het maatschappelijke en economische verkeer normaliseren. Zo’n aanpak vraagt echter om breed politiek en maatschappelijk draagvlak. De Gezondheidsraad komt naar verwachting met een advies hierover.

Aandachtspunt is dat de nu goedgekeurde vaccins gelukkig een hoge effectiviteit blijken te hebben, maar niet iedereen beschermen. Wetenschappelijk wordt nog uitgezocht in hoeverre mensen die gevaccineerd zijn, besmettelijk kunnen zijn.

  • Wat kan ik als werkgever wél doen?

Laat mensen zoveel mogelijk thuis werken, tenzij hun fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Zorg hierbij voor een goede borging van de richtlijnen van het RIVM. Zie ook de handreiking over Covid-19 die samen met FNV en CNV werd ontwikkeld. Denk daarbij ook aan het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan medewerkers.

Indien we weer terug willen gaan naar ‘normaal’, is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Indien van toepassing: adviseer je medewerkers (zonder te verplichten) dat een hoge vaccinatiegraad in het voordeel is van de gehele samenleving, en ga met medewerkers in gesprek indien zij twijfels hebben of zich zorgen maken over vaccinatie.

Meer informatie over de coronacrisis, maatregelen en het vaccineren is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren