Vol vertrouwen de toekomst in

artikel

Voorzitter Ankie Wijnen is vol vertrouwen over de toekomst: ‘Er is een andere dynamiek ontstaan in de organisatie.’ Een klankbord voor de directie. En een aanjager van vernieuwing en verbetering. Die rol speelde de Raad van Commissarissen van AB Werkt in het roerige jaar 2020. Met succes.

Hoe kijkt de RvC terug op 2020?

‘Als een jaar waarin heel veel gebeurd is, en waar we als AB Werkt uiteindelijk op een goede manier zijn uitgekomen. Daardoor gaan we vol vertrouwen de toekomst in.’

Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen?

‘AB Werkt kreeg natuurlijk net als iedereen te maken met de gevolgen van corona. Verder voerden we een flinke kostenreductie door, waarbij we afscheid namen van verschillende medewerkers. Dat was een heftige periode voor veel mensen. We werden als organisatie gedwongen anders te werken en er kwam meer op het bordje terecht van de bestaande medewerkers. Verder vertrok in deze periode één van de twee directeuren van AB Werkt.’

Waarom was de kostenreductie nodig?

‘Er kwam een aantal zaken samen. Zoals de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. Daardoor werden meer mensen in vaste dienst genomen bij onze klanten. Dit ging ten kosten van de opbrengsten. Dat hadden we wel voorzien, maar het pakte tóch heftiger uit dan verwacht. Door corona kregen we bovendien te maken met hogere kosten en minder inkomsten. En eigenlijk was los van deze twee gebeurtenissen het kostenniveau van AB Werkt al te hoog. Om in de toekomst als gezonde organisatie door te kunnen gaan, was de kostenreductie hard nodig.’

Wat hebben jullie naast de kostenreductie nog meer gedaan?

‘We keken samen met de directie goed naar de inrichting van de organisatie. Zo besloten we de vertrekkende directeur niet te vervangen. Daarnaast hebben we de organisatie anders ingericht. Het MT is kleiner geworden en veel beslissingen worden nu lager in de organisatie door de kantoormanagers genomen. Dat maakt AB Werkt veel slagvaardiger en efficiënter.’

Wat was de rol van de RvC hierbij?

‘We vormden uiteraard een klankbord voor de directie in deze lastige periode. En we daagden de organisatie uit om te komen met plannen om de organisatie efficiënter in te richten.’

Wat is je gevoel bij de veranderingen?

‘Ik vind het mooi dat AB Werkt er als organisatie sterker uit is gekomen. Er is ook een andere dynamiek ontstaan binnen de organisatie – en dat is positief. Bovendien heeft AB Werkt in deze enerverende periode leden en klanten toch gewoon goed kunnen bedienen. En dat vind ik knap. Eind 2020 zagen we dat de organisatie weer zwarte cijfers schreef. Een mooie bekroning van alle inspanningen van iedereen binnen AB Werkt.’ Ook directeur Jack Janssen roemt de veerkracht van de organisatie in turbulente tijden.

Waarop richt de RvC zich in 2021?

‘We willen de eerder ingezette discussie over de strategische koers afronden. Daarnaast gaan we nadenken over de meerwaarde van de coöperatie. Waaronder de Bedrijfsverzorging 2.0, dat we meer willen laten aansluiten bij de behoeftes en uitdagingen van deze tijd. Waarover in ons interview met manager Marieke meer. Het is heerlijk om weer vol vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken en te bouwen aan een nóg sterkere organisatie.’