Veilig werken in 2024: hoe staan we ervoor?

artikel

AB Werkt voerde de communicatie rondom veiligheid in 2023 flink op. De belangrijkste reden? Dat is het welzijn van ons korps Bedrijfsverzorging. Hun veiligheid staat voor ons met stip op één. Om die te garanderen, moet veiligheid bij alle leden top of mind zijn.

Laten we wel wezen: een veilige werkvloer is natuurlijk in het belang van iedereen. Ook van onze leden zelf. Niemand zit te wachten op een ongeluk. Dus stellen we iedereen in feite dezelfde vraag: ‘Wat kun jij doen om de veiligheid van jezelf en je omgeving te verbeteren?’

Beveilig de wereld, begin bij jezelf

We zetten het thema veiligheid dit jaar dus flink op de kaart. Niet alleen voor onze leden, maar ook voor bedrijfsverzorgers. Hierbij zoomden we in op de meest voorkomende bedrijfsongevallen in de agrarische sector. Ook stonden we stil bij het belang van de RI&E en ook bij de toetsing ervan. Een belangrijke waarborg voor een veilige werkvloer, waar we in samenwerking met Stigas graag de aandacht op vestigen. Daarnaast namen we praktische maatregelen om de veiligheid van onze bedrijfsverzorgers te borgen. Denk aan beschermende werkkleding, of een op maat gemaakt zuurstofmasker.

Actiepunten in aantocht

In de zomer richtten we binnen Bedrijfsverzorging de werkgroep ‘ARBO’ op. Het plan van aanpak van deze werkgroep moet in 2024 zorgen dat AB Werkt Bedrijfsverzorging BV, bedrijfsverzorgers én leden samen de verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De actiepunten uit dit plan van aanpak worden in de loop van 2024 uitgewerkt en gedeeld.

Veiligheid in het vizier

AB Werkt voerde de communicatie rondom veiligheid in het voorbije jaar flink op. Met als doel om in 2024 een flink stuk veiliger te kunnen werken. Resulteert al onze aandacht voor veiligheid direct tot grote veranderingen en tot minder brokken? Dat is nog lastig te zeggen. Wel zien we dat leden én bedrijfsverzorgers bewuster en actiever omgaan met het thema veiligheid. Ze acteren eerder op signalen van onveiligheid, zien we. En bedrijfsverzorgers voelen zich gesterkt om het gesprek aan te gaan met leden en collega’s. Bewustzijn, reactie én interactie: dat zijn precies de ontwikkelingen waarop we hoopten. Want alleen samen kunnen we onze werkomstandigheden wezenlijk veranderen en blijven verbeteren. Laat dat de inzet zijn voor een veilig 2024 op en rond de werkvloer.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden