Veerkracht in dynamisch jaar

artikel

Veerkracht in dynamisch jaar; net als voor veel andere bedrijven was 2020 voor AB Werkt een turbulent jaar. Dankzij een kostenbesparing en het versterken van onze organisatie kwamen we er toch sterker uit. Algemeen directeur Jack Janssen blikt terug. ‘Ik ben hier keitrots op.’

Wat was 2020 voor een jaar voor AB Werkt?

‘Het jaar stond voor AB Werkt in het teken van een forse kostenreductie. Dat was nodig vanwege een afnemende arbeidsvraag vanuit de agrarische sector. We zien daar ontwikkelingen als een krimpend aantal veehouderijen, gecombineerd met een toenemende robotisering en lagere rendementen. Daar kwamen voor onszelf begin 2020 de negatieve gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans en vervolgens de coronapandemie overheen. Dit dwong ons om te werken aan een slagvaardigere en meer competitieve organisatie.’

Wat betekende dit voor de organisatie?

‘We hebben afgeschaald waar het kon en dat verliep redelijk voortvarend. Uiteindelijk zijn we er in 2020 in geslaagd om ons kostenniveau drastisch terug te brengen. Gelukkig bleef de organisatiecultuur ondanks alle ontwikkelingen erg goed. Ik denk dat dit mede komt doordat we medewerkers snel perspectief gaven. De meeste mensen zagen zelf ook dat er iets moest gebeuren om de organisatie toekomstbestendig te houden. Daardoor kwamen we in de vreemde situatie waarin we aan de ene kant gedwongen afscheid namen van medewerkers, terwijl we tegelijkertijd anderen bleven opleiden en nieuwe kansen gaven.’ Er werd gevraagd om veerkracht in het dynamisch jaar.

Wat is AB Werkt anders gaan doen?

We hebben uiteraard kritisch in de spiegel gekeken: hoe kon het gebeuren dat we onszelf in deze positie hadden gebracht? We concludeerden dat we na de fusie een aantal zaken centraal zijn gaan organiseren – zoals de huisvesting van internationale medewerkers – waardoor we marktsignalen en potentiele risico’s te laat in het vizier kregen. Zo hadden we soms te weinig en vaak veel te veel huisvesting beschikbaar. Die slechte bezettingsgraad kostte ons uiteindelijk onnodig handenvol geld. Een belangrijke stap in 2020 was dan ook dat we erkenden dat we niet alles centraal kunnen organiseren. We hebben kantoormanagers budgetverantwoordelijk gemaakt voor bepaalde zaken. Dat leidde er in het geval van de huisvesting bijvoorbeeld toe dat we van een bezettingsgraad van zo’n 60 procent groeiden tot boven de tachtig procent. Een enorme stap op het gebied van de verbetering van onze exploitatie. In 2020 startten we ook met opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s voor onze accountmanagers. We wilden namelijk dat naast de kostenreductie onze commerciële slagkracht op peil bleef.’

Wanneer zag je verbetering?

‘Gaandeweg ging in 2020 onze omzet en ons resultaat omhoog. We leerden ook beter omgaan met de gevolgen van corona, net als onze klanten. Toen er in Nederland in het derde kwartaal steeds meer mogelijk werd omdat de lockdown versoepelde, konden we redelijk normaal ons werk uitoefenen en vraag en aanbod met elkaar matchen. Vanuit de markt kwam weer meer vraag naar personeel en tegelijkertijd was onze organisatie afgeslankt en efficiënter. Uiteindelijk schreven we over 2020 zwarte cijfers – een knap resultaat!’

Hoe kijk je zelf terug op 2020?

‘Een positieve verrassing vond ik dat de score uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek eind 2020 identiek was aan die van een jaar eerder. Dat is een buitengewoon goede uitslag als je bedenkt in welke situatie we zaten. Daar ben ik dan ook keitrots op. Het toont wat mij betreft aan dat de veerkracht in het dynamisch jaar van AB Werkt en de medewerkers enorm groot is. En dat is belangrijk voor een bedrijf dat actief is in een dynamische markt.’

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren