Vacature: Extern lid Raad van Commissarissen AB Werkt Zuid-Nederland

nieuws

Voor de Raad van Commissarissen van AB Werkt Zuid-Nederland zoeken we een extern lid.

Over AB Werkt

De coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is een full-service organisatie voor agrarische ondernemers en bedrijven in aanverwante sectoren. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen. Ruim 10.000 vakmensen en flexibele krachten werken jaarlijks voor korte of langere  tijd voor de organisatie. Dit wordt georganiseerd vanuit 7 regiokantoren in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het hoofdkantoor in Roermond is de basis voor de directie en backoffice inclusief salarisadministratie. Daarnaast zijn hier ook alle stafdiensten gevestigd waaronder Finance & Control, HR, Marketing & Communicatie en IT.

De markt waarin AB Werkt opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, rendementen staan onder druk, de arbeidsmarkt wordt krapper en de overheid stelt steeds zwaardere formele eisen aan flex-werkgevers, waardoor de bedrijfsvoering in hoog tempo complexer wordt. AB Werkt gaat met deze uitdagingen om door:

 • een ondernemende organisatie te zijn;
 • leden, klanten en medewerkers centraal te stellen;
 • onderscheidend te zijn op het gebied van (vak-)kennis over de bedrijfsactiviteiten van onze leden en klanten;
 • een specialist te zijn op het gebied van HR en de arbeidsmarkt;
 • een specialist te zijn in onderscheidende diensten zoals asbestsanering en klauwverzorging.

De Raad van Commissarissen

AB Werkt heeft een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het RvC+-model. Dit houdt in dat het bestuur gevoerd wordt door de directie. De leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad houdt onder andere toezicht op de voortgang in de operatie, de strategie en de compliance van AB Werkt. Daarnaast staat de RvC het bestuur bij met advies, bijvoorbeeld over transitieprocessen en strategische heroriëntaties. Ook ziet de raad erop toe dat algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming soepel verloopt.

Wat betreft het toezicht op het bestuur, let de RvC onder andere op:

 • de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie;
 • de strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het financiële verslaggevingsproces;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met de leden;
 • de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit maximaal 5 leden-commissarissen en 2 externe commissarissen. De leden-commissarissen vormen als team een goede vertegenwoordiging van het hele werkgebied en de relevante agrarische deelsectoren. De samenstelling van het team waarborgt dat leden onafhankelijk en kritisch kunnen werken, onderling en ten opzichte van het bestuur. In overeenstemming met de wet- en regelgeving heeft de RvC diversiteit in onder meer geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid en persoonlijkheid.

Uiteraard werkt de RvC planmatig. Vergaderingen vinden ten minste vijf keer per jaar plaats. En minstens eens per jaar bespreekt de RvC uitvoerig de strategie van AB Werkt en de bijbehorende risico’s. In deze vergadering wordt ook de systematische analyse van de operationele risico’s onder de loep genomen. Evenals de beoordelingen die het bestuur formuleert over de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Functie-eisen

Elke commissaris:

 • begrijpt hoe de coöperatieve waarden en structuur van de onderneming in elkaar zitten;
 • is bereid zich bij het collectieve toezicht te richten naar het specifieke coöperatieve doel van de onderneming;
 • luistert goed en vraagt altijd door;
 • handelt consistent vanuit zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie;
 • neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en komt afspraken na;
 • weegt gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af, om tot een beoordeling te komen;
 • identificeert zich met de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming en voelt zich betrokken;
 • werkt ethisch en onafhankelijk;
 • is bereid zich te ontwikkelen in soft skills en hard skills.

De commissaris die AB Werkt nu zoekt, heeft bovendien een academisch denkniveau en een brede visie op de agrarische sector als geheel. Op basis daarvan ontwikkelt de commissaris een toekomstbeeld die als leidraad fungeert voor de raad. Verder dient de commissaris een achtergrond te hebben in de financieel-economische wereld en een goede netwerker te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij ruime ervaring heeft in een toezichthoudende rol. De ideale commissaris is ook in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar de strategie van de coöperatie. Kennis van hedendaagse ICT -ontwikkelingen is een grote pre.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie

Herkent u zich in de gestelde eisen en wilt u als commissaris bijdragen aan de ontwikkeling van AB Werkt, stuur dan uiterlijk 30 april a.s. uw motivatiebrief en cv naar directiesecretaresse Annemie Grosveld: agrosveld@ab-werkt.nl

Heeft u vragen, neem dan contact op met voorzitter Ankie Wijnen: 06 – 10 18 47 18 of ankiewijnen@ab-werkt.nl 

Meer weten over onze coöperatie? Lees dan hier verder. 

Blijf op de hoogte van de leukste banen in jouw buurt!