Stierenprotocol om ongevallen te voorkomen

artikel

Jaarlijks gebeuren er (dodelijke) ongevallen door stieren. Stieren blijven onvoorspelbaar. Om deze reden heeft AB Werkt een beleid opgesteld ten aanzien van de omgang met stieren die ouder zijn dan 40 weken.

Beleid

 • Medewerkers van AB Werkt werken niet tussen vee en/of op land waar een stier los loopt.
 • Werkzaamheden aan of met een stier (klauwverzorgen, veescheren) worden altijd uitgevoerd met minimaal twee medewerkers bij de stier.

Werkwijze

Werkaanname

 • Bij aanname van de opdracht, wordt gevraagd of er een stier los tussen het vee loopt. Zo ja: de stier dient apart en vastgezet te worden, voordat medewerkers hun werk tussen het betreffende vee kunnen doen.
 • Als het absoluut niet mogelijk is de stier vooraf apart en vast te zetten (bijvoorbeeld bij acute ziektevervanging), schakelt AB Werkt altijd minimaal een 2e medewerker in.

Uitvoering door bedrijfsverzorger

Vervanging van veehouder

 • Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of er een stier los tussen het vee loopt.
 • Wanneer hier sprake van is, bespreek je dit met de veehouder.
 • Bij afwezigheid van de veehouder of wanneer niet  tot een oplossing wordt gekomen, neem je direct contact op met  AB Werkt/ afdeling planning.
 • Probeer NOOIT alleen een stier apart en vast te zetten!

Klauwverzorgen / Veescheren

 • De stier dient  vóór aanvang van de werkzaamheden apart en vast te staan.
 • Bij het klauwverzorgen of scheren van een stier dient met minimaal twee personen bij de stier gewerkt te worden. De stier wordt als eerste bekapt of geschoren en daarna weer apart gezet en vastgezet.

Land- en erfwerk

 • De stier dient vóór aanvang van de werkzaamheden apart en vast te staan, ook als men bijvoorbeeld naar een stuk land gaat en daarbij een koppel vee (met stier) moet passeren.

Als aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, mogen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Neem direct contact op met afdeling planning

Let op!

Ook het werken met ander vee dan stieren kan leiden tot (bijna-)ongevallen. Blijf altijd voorzichtig!

 • Vraag hulp indien het niet vertrouwd is.
 • “Bezint eer ge begint”. Informeer eerst naar de bijzonderheden op het bedrijf.
 • Zijn er “beruchte dieren”? Zijn er speciale gewoontes binnen het bedrijf, waardoor de dieren rustig blijven?

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden