Regresrecht werkgevers; werkwijze AB Werkt

artikel

Wat is regresrecht?

Als werkgever kan AB Werkt schade door ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers verhalen. Dit heet het regresrecht. Regresrecht is bijvoorbeeld mogelijk tegen degene die een ongeval heeft veroorzaakt of in gebreke was.. Zo kan de (loon)schade verhaald worden die wordt opgelopen door een ongeval. Denk aan het loon dat tijdens ziekte doorbetaald moet worden. Via regresrecht kunnen (aanvullingen op) het ziekengeld en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of re-integratiekosten teruggevraagd worden. Als iemand anders aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan AB Werkt ook die persoon aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wat is de werkwijze van AB Werkt met regresrecht?

Bij een bedrijfsongeval neemt onze accountmanager contact met je op. Gezamenlijk wordt besproken hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en wat de aanleiding was. Is het ongeval niet door toedoen van de medewerker (het slachtoffer) zélf veroorzaakt en gaat het verzuim langer dan 30 dagen duren? Dan gaat AB Werkt regres (laten) opstarten. Er zijn twee mogelijkheden:

– Situatie 1: de medewerker werkt bij AB Werkt Detachering of AB Werkt Bedrijfsverzorging BV. In dat geval handelt de verzekering van AB Werkt, Sazas, de aansprakelijkheidsstelling af. Als je een aansprakelijkheidsverzekering hebt, mag je de brief doorsturen en zullen beide verzekeringsmaatschappijen dit onderling afronden.

– Situatie 2: medewerker werkt bij AB Werkt Service BV. Dan stelt AB Werkt jou als opdrachtgever aansprakelijk. Als je een aansprakelijkheidsverzekering hebt, kun je de brief doorsturen en zal AB Werkt met de verzekeringsmaatschappij de regresclaim afronden.

Voorbeelden situatie voor regresrecht

AB Werkt zet regresrecht in bij jou als opdrachtgever
Stel je voor: tijdens werktijd struikelt een medewerker over een losliggende kabel op je bedrijf. De medewerker scheurt daarbij zijn of haar enkelbanden en kan voor een langere periode (> 30 dagen) niet werken. Het ongeval had voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door de kabels netjes weg te werken. Als opdrachtgever word je dan aansprakelijk gesteld voor de loonkosten tijdens verzuim. Je kunt dan gebruik maken van je aansprakelijkheidsverzekering. 

AB Werkt zet regresrecht in tegen een derde partij
Stel je voor: een medewerker raakt op de weg betrokken bij een verkeersongeval. Een onoplettende automobilist vergeet te remmen en rijdt achterop de auto van het gezin van de medewerker. In eerste instantie lijkt de medewerker geen klachten te hebben. Maar later blijkt dat de medewerker nekklachten heeft. De arts stelt de diagnose whiplash en de medewerker gaat een revalidatieperiode tegemoet. Hierdoor kan de medewerker – langer dan 30 dagen – niet werken. De tegenpartij (onoplettende automobilist) wordt in deze situatie aansprakelijk gesteld voor de loonkosten tijdens verzuim.

 

 

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden